Abonnemang Azure CloudOps

Optimera din Microsoft Azure-upplevelse med Xenit Azure CloudOps!

Läs mer →

Abonnemang Virtual Workspace

En modern digital arbetsplats som ger er åtkomst till alla era program och applikationer oavsett plats, tid eller enhet.

Läs mer →

Abonnemang Workspace 365

Med arbetsplats som tjänst ger ni era medarbetare en säker klientdator och slipper sköta livscykeln av er digitala arbetsplats.

Läs mer →

Abonnemang Azure Kubernetes Framework

En standardiserad tjänst kring Azure för containerbaserad utveckling och drift.

Läs mer →

Projekt Microsoft 365 Copilot

Vi guidar dig genom er AI-resan för att identifiera hur just din organisation kan nyttja fördelarna med generativ AI på ett effektivt och säkert sätt.

Läs mer →

Abonnemang IT support

Fokusera på er kärnverksamhet och låt oss ta hand om er IT support!

Läs mer →

Abonnemang Xenit eID

Säker elektronisk identifiering med BankID för företag. Xenit eID är en enkel, säker och modern inloggningsmetod utan krav på avancerad säkerhetskompetens inhouse.

Läs mer →

Projekt Business Productivity

Business Productivity är länken mellan IT och slutanvändaren.

Läs mer →

Projekt AI Rapid Deploy

Vi guidar dig genom er AI-resan för att identifiera hur just din organisation kan nyttja fördelarna med generativ AI på ett effektivt och säkert sätt.

Läs mer →

Abonnemang Azure Virtual Desktop

Med virtuella skrivbord i Microsoft Azure möjliggör ni ett säkrare distansarbete med enkel åtkomst till skrivbord och program oavsett var, när eller vilken enhet.

Läs mer →

Projekt M365 Copilot Workshop

Med vår workshop "Bli redo för M365 Copilot" får ni full koll på hur ni gör er verksamhet redo både från ett tekniskt- och ett användarperspektiv.

Läs mer →

Abonnemang Operate Microsoft 365

Skalbar och kostnadseffektiv infrastruktur, drift och support.

Läs mer →

Abonnemang Operate

Skalbar och kostnadseffektiv infrastruktur, drift och support.

Läs mer →

Abonnemang Network as a Service

Med Xenit Network as a Service får ni en enkel, bekymmerfri och kostnadstransparent nätverkslösning.

Läs mer →

Abonnemang Insight

Skalbar och kostnadseffektiv hälsokontroll av era system.

Läs mer →

Abonnemang Vulnerability Assessment

Hitta och åtgärda era säkerhetsbrister med Xenit Vulnerability Assessment!

Läs mer →

Abonnemang Azure Cost Overview

Få en överblick över Azures kostnader och resurser för hela verksamheten på ett tryggt och kontrollerat sätt med Xenit Azure Cost Overview.

Läs mer →

Abonnemang Microsoft 365 Backup

I Xenit Microsoft 365 Backup får ni ett enkelt, bekymmerfritt och skalbart sätt att säkra er data i Microsoft 365.

Läs mer →

Projekt Azure Starter – Migration

Ta första steget till molnet med vårt startpaket där en grundstruktur i Azure sätts upp och en faktiskt last migreras.

Läs mer →

Projekt Azure Starter – Cloud Native

Kick-starta ert arbete med modern utveckling och containerbaserad drift av applikationer och system i Azure med fokus på Azure Kubernetes Services (AKS).

Läs mer →

Projekt Azure Starter – Virtual Desktop

Kom igång och utvärdera ett arbetssätt byggt på virtuella skrivbord i Azure med hjälp av Azure Virtual Desktop (AVD).

Läs mer →

Projekt Microsoft Endpoint Manager

Proof-of-Concept (PoC) där vi genomför en konfiguration i Microsoft Endpoint Manager och avslutar med en strategiworkshop.

Läs mer →

Projekt Microsoft 365 grunduppsättning

Xenit Microsoft 365 grunduppsättning är ett uppstartspaket för er som vill starta er resa mot molnet och Microsoft 365.

Läs mer →

Abonnemang Xenit DMARC

Säkra upp era domäner mot att obehöriga skickar mail och skräppost i ditt namn, samt minimerar risken att dina legitima mail blockeras eller hamnar i mottagarens skräppost med Xenit DMARC.

Läs mer →

Abonnemang Mobile Device Management

Få kontroll över era mobila enheter och dess innehåll - säkerställ att era anställda kan arbeta mobilt effektivt och störningsfritt med Xenit Mobile Device Management.

Läs mer →

Skydda verksamheten från de ökande cyberhoten

I dagens värld av digital teknik är det viktigt att ha ett säkerhetssystem som är uppdaterat och kapabelt att skydda ditt företags hemligheter och värdefull information. Det finns många olika typer av cyberattacker som kan hända ditt företag. En av de vanligaste formerna av dessa attacker är nätfiske, vilket är när en hacker skickar ett e-postmeddelande till dig eller dina anställda för att få deras konfidentiella information. Denna information kan användas för skadliga ändamål som identitetsstöld eller bedrägeri. 

Molnbaserade lösningar för IT-säkerhet

Xenit erbjuder en rad IT-lösningar för att skydda din organisation från cyberhot och skadlig kod. Vi erbjuder även konsulttjänster för att hjälpa dig att implementera rätt säkerhetsåtgärder för din organisation. Xenit har olika team av specialister som är experter på att säkra organisationer. Vi arbetar nära sina kunder för att förstå deras affärsbehov och förse dem med de bästa möjliga lösningarna.

 

Microsoft 365 Backup

Med anledning av mängden IT-säkerhetshot och regulatoriska krav blir det allt viktigare att ha en genomtänkt plan och ta aktiva beslut gällande er Backup. I Microsoft 365 ingår backup i endast 90 dagar. Därefter behöver man ta aktiva val kring vilken säkerhetsnivå verksamheten ska ha. Med Xenit Microsoft 365 Backup erbjuder vi våra kunder ett enkelt, bekymmerfritt och skalbart sätt att säkra data i Microsoft 365.

Vulnerability Assessment

Hitta och åtgärda era säkerhetsbrister med Xenit Vulnerability Assessment! Vi genomför kontinuerliga sårbarhetsskanningar och analys av era exponerade resurser. Era resurser testas och analyseras ur ett IT-säkerhetsperspektiv med syfte att upptäcka eventuella svaga punkter i webbapplikationer, system och nätverk.

Identity Provider

Det ständigt ökande kraven på säkerhet gör digital identifiering till en nödvändighet för många företag. Därför har Xenit utvecklat en lösning lösning för inloggning med BankID för företag. Inloggningstjänsten är enkel att integrera till era egna system tack vare att den bygger på branschstandard OpenID Connect. Dessutom slipper ni tänka på kostnader och avtal gentemot banken, som förlitande part för BankID sköter vi det!