Skydda verksamheten från de ökande cyberhoten

I dagens värld av digital teknik är det viktigt att ha ett säkerhetssystem som är uppdaterat och kapabelt att skydda ditt företags hemligheter och värdefull information. Det finns många olika typer av cyberattacker som kan hända ditt företag. En av de vanligaste formerna av dessa attacker är nätfiske, vilket är när en hacker skickar ett e-postmeddelande till dig eller dina anställda för att få deras konfidentiella information. Denna information kan användas för skadliga ändamål som identitetsstöld eller bedrägeri. 

Molnbaserade lösningar för IT-säkerhet

Xenit erbjuder en rad IT-lösningar för att skydda din organisation från cyberhot och skadlig kod. Vi erbjuder även konsulttjänster för att hjälpa dig att implementera rätt säkerhetsåtgärder för din organisation. Xenit har olika team av specialister som är experter på att säkra organisationer. Vi arbetar nära sina kunder för att förstå deras affärsbehov och förse dem med de bästa möjliga lösningarna.

 

Microsoft 365 Backup

Med anledning av mängden IT-säkerhetshot och regulatoriska krav blir det allt viktigare att ha en genomtänkt plan och ta aktiva beslut gällande er Backup. I Microsoft 365 ingår backup i endast 90 dagar. Därefter behöver man ta aktiva val kring vilken säkerhetsnivå verksamheten ska ha. Med Xenit Microsoft 365 Backup erbjuder vi våra kunder ett enkelt, bekymmerfritt och skalbart sätt att säkra data i Microsoft 365.

Vulnerability Assessment

Hitta och åtgärda era säkerhetsbrister med Xenit Vulnerability Assessment! Vi genomför kontinuerliga sårbarhetsskanningar och analys av era exponerade resurser. Era resurser testas och analyseras ur ett IT-säkerhetsperspektiv med syfte att upptäcka eventuella svaga punkter i webbapplikationer, system och nätverk.

Identity Provider

Det ständigt ökande kraven på säkerhet gör digital identifiering till en nödvändighet för många företag. Därför har Xenit utvecklat en lösning lösning för inloggning med BankID för företag. Inloggningstjänsten är enkel att integrera till era egna system tack vare att den bygger på branschstandard OpenID Connect. Dessutom slipper ni tänka på kostnader och avtal gentemot banken, som förlitande part för BankID sköter vi det!

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.