Kundbehov

Utmaning att hitta korrekt väg ut till molnet, med frågeställningar som vilken infrastruktur är lämplig att flytta? Hur gör man det på ett kontrollerat och säkert sätt? Vad kostar det faktiskt?

Lösning

Ett projekt där praktisk uppsättning av ramverk och grunder i Azure växlas med utbildning och workshops baserat på kundens miljö.

Resultat

En förståelse för hur en Azure miljö förvaltas och manageras samt ett ramverk med korrekt säkerhet, struktur och kostnadsöversikt för vidare utveckling.

Azure Starter Pack

Azure starter pack är miniprojekt som syftar till att få er att snabbt komma igång med Microsoft Azure. I miniprojektet ansvarar Xenits Azure-specialister för att teori och utbildning levereras samtidigt som en konkret leverans sker. Efter levererat miniprojekt presenteras en plan eller förslag på en plan framåt.

Varje leverans innehåller:

  • Governance och grundläggande installation
  • Subscription design och åtkomst/behörigheter
  • Landningszon med AD, DNS och FW för anslutning till on-prem
  • En av tre Starter pack-leveransen

Kom igång

Azure Starter – Migration

För att…

  • Tydligt ramverk, prestigelös kompetensöverföring och bra dokumentation.
  • Uppsättning landningszon, struktur, säkerhet samt  rätt molndesign att arbeta vidare med.
  • Xenit har mycket stor erfarenhet av liknande uppdrag och är ett av få företag med rätt kompetens.

Ett Azure Starter Pack hos Xenit

1. Workshop – Kostnadsfritt
Tillsammans sätter vi grunden för att realisera era digitala drömmar! Under vår workshop ser vi över vart ni är idag, vart ni vill vara och hur vi tar oss dit.

2. Planering
I planeringsfasen ramar vi in projektets omfång och ger er ett utmärkt beslutsunderlag genom en implementerings-plan med delsteg, tidsestimat och arbetsprocess.

3. Implemtering
Dags för oss att leverera! Vi implementerar och genomför de aktiviteter som krävs för att leverera det som krävs för att realisera era digitala drömmar!

4. Utvärdering och nästa steg
Tillsammans med er och Microsoft utvärderar vi projektet och tittar på om ett nästa steg är aktuellt för er på er digitala resa.

5. Underhåll och nya projekt
När projektet är avslutat kan ni välja att använda vårt supportavtal för drift och förvaltning och/eller komplettera med fler projekt.

Pris

Från 95 000 SEK

Kom igång

Vad är ett Azure Starter Pack?

Ett kundanpassat miniprojekt för att komma igång med er resa mot molnet! Alltid med en kostnadsfri workshop, planering, implementering, utvärdering och plan för nästa steg mot molnet.

Se alla kundcase ⟶

Utvalda kundcase

Molnbaserad lösning ger global prestanda
Lösning som ger energi till kunden

Kontakta mig!

Har du frågor eller funderingar kring våra tjänster? Hör av dig!

Kristoffer Edvardsson

Senior Business Developer

0702-23 82 31
kristoffer.edvardsson@xenit.se

Hanna Kotilainen

Business Developer

010 707 35 26
sales@xenit.se