Specialister inom Microsoft Cloud

Xenit har ett mycket nära samarbete med Microsoft och är Solution Partner i fyra kategorier: Infrastructure, Data & AI, Digital & App Innovation samt Modern Work. Vi är även Microsoft Advanced Specialization Partner inom Kubernetes, Azure Virtual Desktop (AVD) samt Infra and Database Migration. Xenit har sedan 2015 haft ett strategiskt samarbete med Microsoft där vi tillsammans arbetar inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Vi är idag stolta över att ha Microsoft som vår största och viktigaste partner.

Citrix möjliggör digitala lösningar för att jobba var man vill, när man vill och hur man vill. Xenit har ett långt och starkt samarbete med Citrix sedan 2009 och är Citrix Premier Service Provider. Xenit är framförallt framstående inom Citrix Virtual Apps and Desktops och Citrixs nätverksprodukt Netscaler ADC. Vår lösningsarkitekt Adam Clark är sedan 2021 CTP (Citrix Technology Professional).

Sedan 2017 är vi på Xenit partner med Varonis som är pionjärer inom säkerhet. Varonis specialområde är säkerhetsplattformar för dataskydd, regelefterlevnad, detektion och respons på hot. Vi är stolta över att vara den enda partnern i Sverige som är VCDP (Varonis Certified Delivery Partner). Xenits Engineer Rickard Carlsson har fått utmärkelsen MVP och innehar samtliga Varoniscertifieringar.

Xenit är medlemmar i Cloud Native Computing Foundation (CNCF). CNCF är en del av Linux Foundation och äger flera viktiga komponenter i den globala digitala infrastrukturen, bland annat Kubernetes. CNCF är ett community som samlar världens ledande utvecklare, slutanvändare, partners och leverantörer. Xenit har bland annat blivit Kubernetes Certified Service Provider av Cloud Native Computing Foundation. Certifieringen är ett kvitto på Xenits höga kompetens inom Kubernetes och långa erfarenhet av att hjälpa företag att framgångsrikt arbeta med Kubernetes.

Palo Alto Networks är specialister på Cybersäkerhet och säkerhetslösningar. Xenit har ett nära samarbete med Palo Alto inom våra nätverk- och säkerhetslösningar.

Xenit is a member of the Datadog Partner Network and is pleased to be able to offer Datadog monitoring platform for cloud applications. Read more here: https://www.datadog.com/