Våra hållbarhetsmål

2015 antog FN:s generalförsamling 17 utvecklingsmål med syfte att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år 2030. Ansvaret som ligger på näringslivet handlar i grunden om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer.

En analys har genomförts för att identifiera inom vilka mål Xenit har störst möjlighet att påverka för att förbättra förutsättningarna för en global hållbar utveckling. Vi har valt ut fyra prioriterade mål där vi ser att vi kan göra störst skillnad.

God utbildning åt alla

Kunskapsdelning har länge varit en central del i vår kultur och vi vill bidra till en god utbildning åt alla genom bland annat mentorskap, praktikplatser, föreläsningar, open-source, läxhjälp samt genom att stötta välgörenhetsorganisationer och skolor.

Jämställdhet

Vi är verksamma i en klart mansdominerad bransch och har ett särskilt stort ansvar att skapa ett inkluderande och jämställt arbetsmiljö och IT-bransch. Xenit jobbar aktivt med att öka andelen kvinnor i bolaget, bibehålla vår nuvarande personal och vill vara en positiv kraft och inspiration för att locka fler unga kvinnor till IT-branschen.

Minskad ojämlikhet

Vi strävar efter att aktivt bidra till minskad ojämlikhet genom att skapa en arbetsmiljö som främjar mångfald och inkludering. Vi är fast övertygade om att mångfald är en styrka som berikar vår företagskultur och främjar innovation och kreativitet. Detta kan vi göra genom initiativ inom bland annat rekrytering och talangutveckling, en inkluderande arbetsmiljö, samhällsengagemang samt utbildning och medvetenhet.

 

Hållbar konsumtion och produktion

I takt med att vår användning av digitala lösningar har ökat har även växthusgasutsläpp relaterat till IT-konsumtionen ökat. Som cloudpartner kan vi bidra till att minska både vår egen och andra organisationers miljöpåverkan genom smarta och miljövänliga digitala lösningar i molnet.

Exempel på vad vi gör

Xenit arbetar löpande med hållbarhetsfrågorna genom en hållbarhetskommitté som drivs av Xenits medarbetare med stöd från HR och ledningsgruppen.

Xenit Womxn

Xenit jobbar aktivt med att öka andelen kvinnor i bolaget och bibehålla vår nuvarande personal, bland annat genom vårt interna nätverk Xenit Womxn.

Women in Tech

Vi är stolta sponsorer till Women in Tech Sweden. Det är en del i vårt arbete att verka som en positiv kraft och inspiration för att locka fler unga kvinnor till IT-branschen.

West Pride

Vi står upp för allas lika värde och är fast övertygade om att mångfald är en styrka som berikar företagskulturen och främjar innovation och kreativitet. Därför är vi stolta sponsorer till Pride West.

Hållbara tjänster

Vi erbjuder klimatsmarta cloudtjänster och utvecklar kontinuerligt våra tjänster för att minska dess klimatpåverkan.

Livscykelhantering

I samarbete med Stena Recycling erbjuder vi livscykelhantering och ger nytt liv till gamla komponenter och låter dem återanvändas så länge som möjligt innan de återvinns.

Wale Wale

Xenit har valt att stötta Wale Wale som en del i vårt arbete kring FN:s globala mål 4 och 10. Wale Wale är ett ungdomscenter i Kenya där ungdomar från slummen kan få stöd i sin skolgång och verktyg att själva forma sin framtid.

Rädda barnen

Xenit är vänföretag till Rädda Barnen 2024. Vi är med och stöttar Rädda Barnens arbete för att fler barn ska få leva, leka och lära i trygghet. 

Föräldralön & Pension

Xenit erbjder föräldralön och pension som förmåner under föräldraledigheten för att uppmuntra både män och kvinnor att ta ut sin föräldraledighet.

Samarbeten med skolor

Xenit samarbetar med flera skolor genom bland annat; LIA och praktik, ledningsgrupper, gästföreläsningar, examensarbete med mera.

Frihet i din karriär

Vårt hållbarhetsarbete har bara börjat och vi har mycket kvar att ge och göra. Vill du vara en del av ett företag där du får jobba med att bidra till en mer hållbar värld ekonomiskt, miljömässigt och socialt? Spana in våra lediga tjänster eller skicka in en spontanansökan.

Lediga tjänster