Våra hållbarhetsmål

2015 antog FN:s generalförsamling 17 utvecklingsmål med syfte att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år 2030. Ansvaret som ligger på näringslivet handlar i grunden om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer.

En analys har genomförts för att identifiera inom vilka mål Xenit har störst möjlighet att påverka för att förbättra förutsättningarna för en global hållbar utveckling. Vi har valt ut fyra prioriterade mål där vi ser att vi kan göra störst skillnad.

God utbildning åt alla

Kunskapsdelning har länge varit en central del i vår kultur och vi vill bidra till en god utbildning åt alla genom bland annat mentorskap, praktikplatser, föreläsningar, open-source, läxhjälp samt genom att stötta välgörenhetsorganisationer och skolor.

Jämställdhet

Vi är verksamma i en klart mansdominerad bransch och har ett särskilt stort ansvar att skapa ett inkluderande och jämställt arbetsmiljö och IT-bransch. Xenit jobbar aktivt med att öka andelen kvinnor i bolaget, bibehålla vår nuvarande personal och vill vara en positiv kraft och inspiration för att locka fler unga kvinnor till IT-branschen.

Minskad ojämlikhet

Vi strävar efter att aktivt bidra till minskad ojämlikhet genom att skapa en arbetsmiljö som främjar mångfald och inkludering. Vi är fast övertygade om att mångfald är en styrka som berikar vår företagskultur och främjar innovation och kreativitet. Detta kan vi göra genom initiativ inom bland annat rekrytering och talangutveckling, en inkluderande arbetsmiljö, samhällsengagemang samt utbildning och medvetenhet.

 

Hållbar konsumtion och produktion

I takt med att vår användning av digitala lösningar har ökat har även växthusgasutsläpp relaterat till IT-konsumtionen ökat. Som cloudpartner kan vi bidra till att minska både vår egen och andra organisationers miljöpåverkan genom smarta och miljövänliga digitala lösningar i molnet.

Frihet i din karriär

Vårt hållbarhetsarbete har bara börjat och vi har mycket kvar att ge och göra. Vill du vara en del av ett företag där du får jobba med att bidra till en mer hållbar värld ekonomiskt, miljömässigt och socialt? Spana in våra lediga tjänster eller skicka in en spontanansökan.

Lediga tjänster