Molnmigrering

En molnmigrering innebär att ett företag flyttar en last, till exempel program och data, från en lokal server till offentlig molnleverantörs moln, till exempel Microsoft Azure. Det kan även innebära att ett företag flyttar en last ett moln till ett annat. Anledningen till att allt fler företag vill flytta till molnet är bland annat för att minska IT-kostnaderna, öka skalbarheten, förbättra prestanda, automatiserade flöden, ökad säkerhet och mycket mer.

DevOps

Ordet DevOps är en sammansättning av Development och Operations. Det innebär att ett team utvecklar, driftar, testar, integrerar och övervakar applikationen i ett automatiserat flöde.  Syftet är att förkorta livscykeln för systemutveckling och tillhandahålla kontinuerlig leverans med hög kvalité, ökad automatisering och snabba uppdateringar och nyheter.

CloudOps

CloudOps står för Cloud Operations och innebär IT-drift i molnet. Ofta innebär begreppet automatiserade flöden i molnet, nya processer och metoder för en så enkelt, snabbt och agil molnmiljö som möjligt.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.