Kundbehov

Cyberhoten och angreppen ökar ständigt vilket innebär högre krav på kontroll av er egna miljös säkerhetsbrister och svagheter.

Lösning

En sårbarhetsskanning av era publika IP-adresser som genomförs med verktyg från ledande leverantörer för att identifiera svagheter och sårbarheter.

Resultat

Ökad medvetenhet och snabb identifiering av sårbarheter i era webbapplikationer, system och nätverk.

Pris

Från 3 250 sek/mån

Vulnerability Assessment

För att…

  • Med Xenit får ni tillgång till ett kraftigt verktyg och ledande specialistkompetens. Ni får kraften och styrkan anpassad för Enterprisebolag till ett förmånligt pris.
  • Medan många satsar på tunga och komplexa säkerhetstjänster har vi valt en annan väg. Med fokus på ett maximalt värdeskapande är Xenit Vulnerability Assessment en avskalad tjänst, med koncentration på det som är viktigt och essentiellt.
  • Sårbarhetsskanningen genomförs av Xenit med verktyg från ledande leverantörer. Verktyget kommunicerar mot en ständigtuppdaterad databas med tekniska detaljer om över tusentals sårbarheter.

Tillval

Övervakning Subdomäner 

Potentiella angripare letar ständigt efter nya angreppspunkter. När nya system publiceras mot internet är det viktigt att snabbt bli informerad om detta. Oftast sker publiceringen av nya system kontrollerat men ibland händer det att exempelvis system under utveckling av misstag publiceras mot internet och det är då viktigt att bli notifierad om detta. Med detta tillval letar vi varje vecka aktivt efter nya subdomäner som publiceras mot internet. Från 250 sek per månad.

Kom igång

Risk Assessment

Vid behov kan vi genomföra en enskild Risk Assessment i samband med er halvårsrapport. Detta innebär att våra specialister genomför en djupare analys av de upptäcka sårbarheterna. Från 20 000 sek.

Kom igång

Kontakta mig!

Har du frågor eller funderingar kring våra tjänster? Hör av dig!

Kristoffer Edvardsson

Senior Business Developer

0702-23 82 31
kristoffer.edvardsson@xenit.se

Hanna Kotilainen

Business Developer

010 707 35 26
sales@xenit.se