Kundbehov

En stor mängd känslig företagsinformation finns på anställdas mobiler som arbetsgivaren inte kontrollerar.

Lösning

En tjänst som löser säkerhetsinställningar och konfigurationer för förbättrad enhets- och datasäkerhet.

Resultat

Kontroll på mobila enheter och dess innehåll samt ett effektivt och störningsfritt mobilt arbetssätt.

Xenit Mobile Device Management

Med Xenit Mobile Device Management får ni kontroll över era mobila enheter och dess innehåll, samt säkerställer att era anställda kan arbeta mobilt effektivt och störningsfritt.

Mobile Device Management

För att…

  • Ni får kontroll på era mobila enheter och dess innehåll.
  • Genom central managering får ni kontroll över applikationer, versioner och säkerhet.
  • Ni får en säker process för hur era anställda kommer åt och delar företagsinformation.
  • Ni möjliggör rensning av all eller delar av information om en användare förlorar sin mobil.
  • Ni minimerar risken att era anställdas mobila enheter utsätts för skadlig programvara.
  • Ni säkerställer så att era användare kan arbeta mobilt effektivt och störningsfritt.

Gör det lättare att hantera era mobila enheter

Genom central managering får ni kontroll på att applikationer är installerade med rekommenderad version samt att telefonen är up-to-date och säker och uppfyller krav på efterlevnad. Installation, konfiguration och uppdatering av arbetsrelaterade applikationer hanteras utan att användaren ingriper.

Kontakta mig!

Har du frågor eller funderingar kring våra tjänster? Hör av dig!

Kristoffer Edvardsson

Senior Business Developer

0702-23 82 31
kristoffer.edvardsson@xenit.se

Hanna Kotilainen

Business Developer

010 707 35 26
sales@xenit.se