Kundbehov

Ni vill komma igång med M365 Copilot på ett säkert och värdeskapande sätt, eller utreda vad M365 Copilot kan innebära för er organisation.

Lösning

Workshop där vi ger er förståelse för hur Copilot fungerar och tittar på era specifika förutsättningar för en implementation.

Resultat

En sammanställd åtgärds- och aktivitetslista som täcker både tekniska och organisatoriska rekommendationer.

M365 Copilot Workshop

I workshopen går vi bland annat igenom:

 • Introduktion av Copilot för M365
 • Tekniska förutsättningar och samspel med er M365 miljö
 • Demonstration och användarfall
 • Identifiera och prioritera era utmaningar och önskade nyttoeffekter
 • Hur man genomför en framgångsrik pilot
 • Diskussion om era utmaningar och önskade fördelar
 • Nästa steg
Kontakta oss

Så hjälper vi er att bli redo

 • Möjligheter och förutsättningar
 • Teknisk uppsättning
 • Rekommenderade arbetssätt
 • Säkerhet, behörighet och informationshantering
 • Utbildning och användarstöd
 • Efter workshopen gör vi en bedömning och sammanställning av resultat och ger er en rekommenderad åtgärds- och aktivitetslista.
Boka workshop

Blogginlägg om Business Productivity

 

 

Kundcase: Advokatfirman Vinge – Microsoft 365 Copilot pilot

för 4 månader sedan

Så använder du Microsoft 365 Copilot

för 6 månader sedan

AI-verktyg förenklar arbetet för Lindex medarbetare

för 11 månader sedan

7 vägar till harmoni i Teams

för 7 månader sedan

Produktivitetskonsultens 5 tips för effektiva Teamsmöten

för 3 år sedan

Vad är M365 Copilot?

Microsot 365 Copilot är en AI-baserad assistensfunktion som hjälper ert företag att jobba smartare och mer produktivt i program som Word, Excel, PowerPoint, Outlook och Teams.

Copilot är mer än bara OpenAI’s ChatGPT inbäddat i Microsoft 365. Det är en avancerad orkestrationsmotor och processor som sammanför styrkorna hos stora språkmodeller med Microsoft 365-appar och er egen företagsdata i Microsoft Graph och Microsoft Search. På så sätt ger Copilot medarbetare relevanta rekommendationer och förslag anpassat till just er kontext.

Implementeras Microsoft 365 Copilot på rätt sätt kan det avsevärt förenkla arbetsvardagen för medarbetarna och låsa upp tid för innovation och kreativitet.

Använder Microsoft 365 Copilot ChatGPT?

Nej, Microsoft 365 Copilot använder inte ChatGPT. Microsoft 365 Copilot använder Azure OpenAI-tjänster för bearbetning, inte OpenAIs offentligt tillgängliga tjänster.

Hur lagras och hanteras informationen när jag använder Microsoft 365 Copilot?

När du promptar Microsoft 365 Copilot hålls informationen som ingår i dina prompts, de data de hämtar och de genererade svaren inom Microsoft 365-tjänstens gränser, i enlighet med Microsofts nuvarande åtaganden gällande integritet, säkerhet och efterlevnad.

Vad är ansvarsfull AI?

Ansvarsfull AI är en uppsättning principer och riktlinjer som syftar till att säkerställa att AI används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Microsoft har åtagit sig att använda ansvarsfull AI i alla sina produkter och tjänster. [https://www.microsoft.com/en-us/ai/responsible-ai]

Kommer M365 Copilot att ersätta mig på jobbet?

Nej, AI kommer högst troligen inte att ersätta dig på jobbet. Istället är AI utformad för att hjälpa dig att arbeta mer effektivt och produktivt.

Kontakta mig!

Har du frågor eller funderingar kring våra tjänster? Hör av dig!

Emelie Lundin

Business Area Manager

+4610 707 35 89
emelie.lundin@xenit.se

Josefin Stenmark

Produktivitetskonsult

+4610 707 35 99
josefin.stenmark@xenit.se