Kundbehov

Ni vill komma igång med M365 Copilot på ett säkert och värdeskapande sätt, eller utreda vad M365 Copilot kan innebära för er organisation.

Lösning

Workshop där vi ger er förståelse för hur Copilot fungerar och tittar på era specifika förutsättningar för en implementation.

Resultat

En sammanställd åtgärds- och aktivitetslista som täcker både tekniska och organisatoriska rekommendationer.

Så hjälper vi er att bli redo

  • Vi ger er inblick i möjligheter och förutsättningar med M365 Copilot utifrån ett övergripande perspektiv.
  • Vi går igenom vilka tekniska uppsättningar ni behöver ha på plats för att implementera Copilot.
  • Vi utreder vilka arbetssätt ni har internt idag, och ger er rekommendation för förändringar ni kan behöva göra.
  • Vi går igenom hur er organisation arbetar med säkerhet, behörighet och informationshantering.
  • Vi undersöker den digitala mognadsgraden hos era användare och ger er en rekomenderad utbildningsplan.
  • Vi gör en bedömning samt en sammanställning av resultat och ger er en rekommenderad åtgärds- och aktivitetslista.

Workshopen genomförs av Xenits experter inom Microsoft 365 och digital transformation.

Boka workshop

Vad är M365 Copilot?

Microsot 365 Copilot är en AI-baserad assistensfunktion som hjälper ert företag att jobba smartare och mer produktivt i program som Word, Excel, PowerPoint, Outlook och Teams.

Copilot är mer än bara OpenAI’s ChatGPT inbäddat i Microsoft 365. Det är en avancerad orkestrationsmotor och processor som sammanför styrkorna hos stora språkmodeller med Microsoft 365-appar och er egen företagsdata i Microsoft Graph och Microsoft Search. På så sätt ger Copilot medarbetare relevanta rekommendationer och förslag anpassat till just er kontext.

Implementeras Microsoft 365 Copilot på rätt sätt kan det avsevärt förenkla arbetsvardagen för medarbetarna och låsa upp tid för innovation och kreativitet.

Använder Microsoft 365 Copilot ChatGPT?

Nej, Microsoft 365 Copilot använder inte ChatGPT. Microsoft 365 Copilot använder Azure OpenAI-tjänster för bearbetning, inte OpenAIs offentligt tillgängliga tjänster.

Hur lagras och hanteras informationen när jag använder Microsoft 365 Copilot?

När du promptar Microsoft 365 Copilot hålls informationen som ingår i dina prompts, de data de hämtar och de genererade svaren inom Microsoft 365-tjänstens gränser, i enlighet med Microsofts nuvarande åtaganden gällande integritet, säkerhet och efterlevnad.

Vad är ansvarsfull AI?

Ansvarsfull AI är en uppsättning principer och riktlinjer som syftar till att säkerställa att AI används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Microsoft har åtagit sig att använda ansvarsfull AI i alla sina produkter och tjänster. [https://www.microsoft.com/en-us/ai/responsible-ai]

Kommer M365 Copilot att ersätta mig på jobbet?

Nej, AI kommer högst troligen inte att ersätta dig på jobbet. Istället är AI utformad för att hjälpa dig att arbeta mer effektivt och produktivt.

Fördelar med
Xenit

Enkelt insteg

Vår Workshop är utformad för att vara ett enkelt insteg till att påbörja er AI-strategi, få ökad förståelse och förslag på nästa steg.

Förbättring av er miljö

Förutom att ge er ökad förståelse för Microsoft 365 Copilot ger denna workshop er också ett tillfälle att se över och förbättra uppsättningen av er Microsoft 365-miljö.

Ledande kompetens

Xenits är en utvald Microsoft Preferred Partner för just Microsoft 365 Copilot.

Blogginlägg om Business Productivity

 

 

7 vägar till harmoni i Teams

för 2 månader sedan

Så använder du Microsoft 365 Copilot

för 1 månad sedan

AI-verktyg förenklar arbetet för Lindex medarbetare

för 6 månader sedan

Produktivitetskonsultens 5 tips för effektiva Teamsmöten

för 2 år sedan

Kontakta mig!

Har du frågor eller funderingar kring våra tjänster? Hör av dig!

Emelie Lundin

Business Area Manager

+4610 707 35 89
emelie.lundin@xenit.se

Josefin Stenmark

Produktivitetskonsult

+4610 707 35 99
josefin.stenmark@xenit.se