En egen AI chattbott

Med oss får ni en färdig produkt som vi startar upp direkt i er miljö och integrerar med Microsoft Teams som användargränssnitt. Ni får en chattbot i Teams som ni kan ställa specifika frågor till gällande just er verksamhet, era policys, rutiner, dokumenterade instruktioner och så vidare.

Xenit Copilot är uppbyggt med fem olika delar:

 • Er data
 • Vektordatabas
 • Den enskilda slutanvändaren
 • GPT4
 • Microsoft Teams

Xenit AI
Rapid Deploy

Xenit AI Rapid Deploy är designat för att guida dig och din organisation genom er AI resa steg för steg.

Steg 1: Explore

Genom en interaktiv workshop och en demo i er egen miljö kommer ni utforska och identifiera hur AI kan nyttjas i just er miljö.

Steg 2: Prototype

Byggandes på insikter från steg 1 identifierar vi ett specifikt problem som kan lösas med Generative AI. Tillsammans kommer vi skapa en prototyplösning som du kan presentera inom din organisation.

Steg 3: Integration & Scaling

Det är dags att lansera er lösning i verksamheten! Tillsammans säkerställer vi att er lösning är användarvänlig och säker med kontinuerliga förbättringar och hantering av dataåtkomst.

Demo

Vi rekommenderar att se videon med ljudet på.

Ta första steget!

Boka ett förutsättningslöst första möte med oss för att komma igång och sätta ramarna för steg 1: Explore. I Explore ingår en teknisk implementering av Xenit Copilot, rådgivning av AI-ingenjörer varje vecka, roadmap, backlog och färdig kravställning för en produktionsklar lösning.

Pris: 15 000 sek per månad.

Kontakta oss

Läs mer hur vi hjälpt våra kunder

 

 

Kundcase: Advokatfirman Vinge – Microsoft 365 Copilot pilot

för 6 månader sedan

AI-verktyg förenklar arbetet för Lindex medarbetare

för 1 år sedan

Så använder du Microsoft 365 Copilot

för 8 månader sedan

M365 Copilot Workshop

Om du vill börja med att titta på möjligheterna med Microsoft 365 Copilot erbjuder vi workshopen ”Bli redo för M365 Copilot”. Med den får ni full koll på hur ni gör er verksamhet redo både från ett tekniskt- och ett användarperspektiv. I workshopen ingår bland annat:

 • Introduktion av Copilot för M365
 • Tekniska förutsättningar och samspel med er M365 miljö
 • Demonstration och användarfall
 • Identifiera och prioritera era utmaningar och önskade nyttoeffekter
 • Hur man genomför en framgångsrik pilot
 • Diskussion om era utmaningar och önskade fördelar
 • Nästa steg
Läs mer om M365 Copilot

Kontakta mig!

Har du frågor eller funderingar kring våra tjänster? Hör av dig!

Kristoffer Edvardsson

Senior Business Developer

0702-23 82 31
kristoffer.edvardsson@xenit.se

Hanna Kotilainen

Business Developer

010 707 35 26
sales@xenit.se


Vad är AI?

Artificiell intelligens syftar på simuleringen av mänsklig intelligens i maskiner som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens, såsom problemlösning, lärande och beslutsfattande.

Vad är LLM?

Stora språkmodeller (LLM) är en typ av AI-modell utformad för att förstå och generera text som liknar mänskligt språk. De tränas på stora mängder textdata och kan användas för olika uppgifter inom naturlig språkbehandling.

Vad är M365 Copilot?

Microsot 365 Copilot är en AI-baserad assistensfunktion som hjälper ert företag att jobba smartare och mer produktivt i program som Word, Excel, PowerPoint, Outlook och Teams.

Copilot är mer än bara OpenAI’s ChatGPT inbäddat i Microsoft 365. Det är en avancerad orkestrationsmotor och processor som sammanför styrkorna hos stora språkmodeller med Microsoft 365-appar och er egen företagsdata i Microsoft Graph och Microsoft Search. På så sätt ger Copilot medarbetare relevanta rekommendationer och förslag anpassat till just er kontext.

Implementeras Microsoft 365 Copilot på rätt sätt kan det avsevärt förenkla arbetsvardagen för medarbetarna och låsa upp tid för innovation och kreativitet.

Använder Microsoft 365 Copilot ChatGPT?

Nej, Microsoft 365 Copilot använder inte ChatGPT. Microsoft 365 Copilot använder Azure OpenAI-tjänster för bearbetning, inte OpenAIs offentligt tillgängliga tjänster.

Hur lagras och hanteras informationen när jag använder Microsoft 365 Copilot?

När du promptar Microsoft 365 Copilot hålls informationen som ingår i dina prompts, de data de hämtar och de genererade svaren inom Microsoft 365-tjänstens gränser, i enlighet med Microsofts nuvarande åtaganden gällande integritet, säkerhet och efterlevnad.

Vad är ansvarsfull AI?

Ansvarsfull AI är en uppsättning principer och riktlinjer som syftar till att säkerställa att AI används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Microsoft har åtagit sig att använda ansvarsfull AI i alla sina produkter och tjänster. [https://www.microsoft.com/en-us/ai/responsible-ai]