Steg 1: Workshop

Genom en interaktiv workshop kommer ni utforska och identifiera hur Copilot kan nyttjas i just er miljö samt kartlägga vilka utmaningar ni har. Workshopen utgår från tre perspektiv; teknik, användare och organsaiton.

Steg 2: Pilot

Byggandes på insikter från steg 1 väljer vi tillsammans ut en pilotgrupp och börjar testa M365 Copilot i er verksamhet för att få en tydlig bild över hur verktygen kan bidra till att effektivisera arbetsvardagen och utforskar hur Copilot fungerar tillsammans med er datastruktur.

Steg 3: Införande

Det är dags att implementera Microsoft 365 i större skala! Tillsammans ser vi till att du kan dra nytta av Copilot på ett säkert, användarvänligt och organisationsanpassat sätt.

M365 Copilot Workshop

Om du vill börja med att titta på möjligheterna med Microsoft 365 Copilot erbjuder vi workshopen ”Bli redo för M365 Copilot”. Med den får ni full koll på hur ni gör er verksamhet redo både från ett tekniskt- och ett användarperspektiv. I workshopen ingår bland annat:

 • Introduktion av Copilot för M365
 • Tekniska förutsättningar och samspel med er M365 miljö
 • Demonstration och användarfall
 • Identifiera och prioritera era utmaningar och önskade nyttoeffekter
 • Hur man genomför en framgångsrik pilot
 • Diskussion om era utmaningar och önskade fördelar
 • Nästa steg
Kontakta oss

M365 Copilot Pilot

För att nyttja kraften i Microsoft 365 Copilot behöver teknik, människa och organisation jobba tillsammans. I våra pilotprojekt deltar alltid både teknisk resurs och produktivitetskonsulter för att säkerställa att båda perspektiven täcks. I piloten ingår bland annat:

 • Uppstartsmöte och framtagande av personas
 • Stöd i installation och konfigurering av Copilot
 • Användarutbildning
 • Testning av funktionalitet, prestanda och säkerhet
 • Insamling av feedback
 • Slutrapport och rekommendationer

Kontakta oss

Införande

Det är dags att implementera Microsoft 365 i större skala! Tillsammans ser vi till att du kan dra nytta av Copilot på ett säkert, användarvänligt och organisationsanpassat sätt. Vi bygger implementeringsplanen baserat på just dina förutsättningar. Planen kan inkludera:

 • Systemintegration
 • Organisationsanpassningar
 • Säkerhetsåtgärder
 • Användarstöd och utbildning
 • Översyn av governance och complianc
Kontakta oss

Läs mer hur vi hjälpt våra kunder

 

 

Kundcase: Advokatfirman Vinge – Microsoft 365 Copilot pilot

för 4 månader sedan

AI-verktyg förenklar arbetet för Lindex medarbetare

för 1 år sedan

Så använder du Microsoft 365 Copilot

för 7 månader sedan

Kontakta mig!

Har du frågor eller funderingar kring våra tjänster? Hör av dig!

Emelie Lundin

Business Area Manager

+4610 707 35 89
emelie.lundin@xenit.se

Josefin Stenmark

Produktivitetskonsult

+4610 707 35 99
josefin.stenmark@xenit.se


Vad är AI?

Artificiell intelligens syftar på simuleringen av mänsklig intelligens i maskiner som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens, såsom problemlösning, lärande och beslutsfattande.

Vad är LLM?

Stora språkmodeller (LLM) är en typ av AI-modell utformad för att förstå och generera text som liknar mänskligt språk. De tränas på stora mängder textdata och kan användas för olika uppgifter inom naturlig språkbehandling.

Vad är M365 Copilot?

Microsot 365 Copilot är en AI-baserad assistensfunktion som hjälper ert företag att jobba smartare och mer produktivt i program som Word, Excel, PowerPoint, Outlook och Teams.

Copilot är mer än bara OpenAI’s ChatGPT inbäddat i Microsoft 365. Det är en avancerad orkestrationsmotor och processor som sammanför styrkorna hos stora språkmodeller med Microsoft 365-appar och er egen företagsdata i Microsoft Graph och Microsoft Search. På så sätt ger Copilot medarbetare relevanta rekommendationer och förslag anpassat till just er kontext.

Implementeras Microsoft 365 Copilot på rätt sätt kan det avsevärt förenkla arbetsvardagen för medarbetarna och låsa upp tid för innovation och kreativitet.

Använder Microsoft 365 Copilot ChatGPT?

Nej, Microsoft 365 Copilot använder inte ChatGPT. Microsoft 365 Copilot använder Azure OpenAI-tjänster för bearbetning, inte OpenAIs offentligt tillgängliga tjänster.

Hur lagras och hanteras informationen när jag använder Microsoft 365 Copilot?

När du promptar Microsoft 365 Copilot hålls informationen som ingår i dina prompts, de data de hämtar och de genererade svaren inom Microsoft 365-tjänstens gränser, i enlighet med Microsofts nuvarande åtaganden gällande integritet, säkerhet och efterlevnad.

Vad är ansvarsfull AI?

Ansvarsfull AI är en uppsättning principer och riktlinjer som syftar till att säkerställa att AI används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Microsoft har åtagit sig att använda ansvarsfull AI i alla sina produkter och tjänster. [https://www.microsoft.com/en-us/ai/responsible-ai]