Kundbehov

Snabb, enkel och produktionslik utvärdering av Virtuella skrivbord i Azure.

Lösning

Xenit Starter Pack med fokus på Azure Virtual Desktop (AVD).

Resultat

En verklig utvärdering, ”look and feel” och rekommendationer för nästa steg.

Azure Starter Pack

Azure starter pack är miniprojekt som syftar till att få er att snabbt komma igång med Microsoft Azure. I miniprojektet ansvarar Xenits Azure-specialister för att teori och utbildning levereras samtidigt som en konkret leverans sker. Efter levererat miniprojekt presenteras en plan eller förslag på en plan framåt.

Varje leverans innehåller:

  • Governance och grundläggande installation
  • Subscription design och åtkomst/behörigheter
  • Landningszon med AD, DNS och FW för anslutning till on-prem

Kom igång

Azure Starter – Virtual Desktop

För att…

  • Era slutanvändare får en hybrid arbetsplats där de enkelt kan varva kontorsarbete med distansarbete. de får smidig tillgång till sina arbetsverktyg och gemensamma arbetsytor vilket leder till att er organisation kan skapa bättre arbetsflöden som ökar er produktivitet och flexibilitet.
  • Er IT-avdelning kan centralt hantera åtkomst, data och applikationer. Det är enkelt och kostnadseffektivt att skala upp och ner efter förändringar i personalstyrkan.
  • Xenit är Microsoft Gold partner har ledande kompetens inom virtuella skrivbord, Azure och Cloud Native.

Ett Azure Starter Pack hos Xenit

1. Workshop – Kostnadsfritt
Tillsammans sätter vi grunden för att realisera era digitala drömmar! Under vår workshop ser vi över vart ni är idag, vart ni vill vara och hur vi tar oss dit.

2. Planering
I planeringsfasen ramar vi in projektets omfång och ger er ett utmärkt beslutsunderlag genom en implementerings-plan med delsteg, tidsestimat och arbetsprocess.

3. Implemtering
Dags för oss att leverera! Vi implementerar och genomför de aktiviteter som krävs för att leverera det som krävs för att realisera era digitala drömmar!

4. Utvärdering och nästa steg
Tillsammans med er och Microsoft utvärderar vi projektet och tittar på om ett nästa steg är aktuellt för er på er digitala resa.

5. Underhåll och nya projekt
När projektet är avslutat kan ni välja att använda vårt supportavtal för drift och förvaltning och/eller komplettera med fler projekt.

Pris

Från 95 000 SEK

Kom igång

Tillval

Abonnemangstjänst Azure Virtual Desktop

Erbjud era medarbetare ett säkrare distansarbete där slutanvändare kan komma åt sitt skrivbord oavsett var de är, när på dygnet eller från vilken enhet. Skrivbordet är placerat i molnet Azure vilket är ett enkelt, skalbart och kostnadseffektivt sätt att placera arbetsplatsen virtuellt.

Till tjänsten

Vad är Azure Virtual Desktop?

Azure Virtual Desktop (AVD), tidigare Windows Virtual Desktop (WVD), är Microsofts tjänst för virtuella skrivbord med datorer och applikationer som körs helt i Azure. Tjänsten möjliggör virtualisering av Windows 10 multi-user och Windows Server, utan att någon bakomliggande infrastruktur krävs. Windows 10 multi-user innebär att flera användare kan vara anslutna till samma Windows 10 samtidigt, något som inte var möjligt tidigare och är just nu exklusivt till AVD.

Vad är ett Azure Starter Pack?

Ett kundanpassat miniprojekt för att komma igång med er resa mot molnet! Alltid med en kostnadsfri workshop, planering, implementering, utvärdering och plan för nästa steg mot molnet.

Se alla kundcase ⟶

Utvalda kundcase

Molnbaserad lösning ger global prestanda
Lösning som ger energi till kunden

Kontakta mig!

Har du frågor eller funderingar kring våra tjänster? Hör av dig!

Fabio Hallerstedt

Partner Manager

0763-25 43 00
fabio.hallerstedt@xenit.se