Vanliga frågor & svar

Vad är LLM?

Stora språkmodeller (LLM) är en typ av AI-modell utformad för att förstå och generera text som liknar mänskligt språk. De tränas på stora mängder textdata och kan användas för olika uppgifter inom naturlig språkbehandling.

Vad är AI?

Artificiell intelligens syftar på simuleringen av mänsklig intelligens i maskiner som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens, såsom problemlösning, lärande och beslutsfattande.

Kommer M365 Copilot att ersätta mig på jobbet?

Nej, AI kommer högst troligen inte att ersätta dig på jobbet. Istället är AI utformad för att hjälpa dig att arbeta mer effektivt och produktivt.

Vad är ansvarsfull AI?

Ansvarsfull AI är en uppsättning principer och riktlinjer som syftar till att säkerställa att AI används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Microsoft har åtagit sig att använda ansvarsfull AI i alla sina produkter och tjänster. [https://www.microsoft.com/en-us/ai/responsible-ai]

Hur lagras och hanteras informationen när jag använder Microsoft 365 Copilot?

När du promptar Microsoft 365 Copilot hålls informationen som ingår i dina prompts, de data de hämtar och de genererade svaren inom Microsoft 365-tjänstens gränser, i enlighet med Microsofts nuvarande åtaganden gällande integritet, säkerhet och efterlevnad.

Använder Microsoft 365 Copilot ChatGPT?

Nej, Microsoft 365 Copilot använder inte ChatGPT. Microsoft 365 Copilot använder Azure OpenAI-tjänster för bearbetning, inte OpenAIs offentligt tillgängliga tjänster.

Vad är M365 Copilot?

Microsot 365 Copilot är en AI-baserad assistensfunktion som hjälper ert företag att jobba smartare och mer produktivt i program som Word, Excel, PowerPoint, Outlook och Teams.

Copilot är mer än bara OpenAI’s ChatGPT inbäddat i Microsoft 365. Det är en avancerad orkestrationsmotor och processor som sammanför styrkorna hos stora språkmodeller med Microsoft 365-appar och er egen företagsdata i Microsoft Graph och Microsoft Search. På så sätt ger Copilot medarbetare relevanta rekommendationer och förslag anpassat till just er kontext.

Implementeras Microsoft 365 Copilot på rätt sätt kan det avsevärt förenkla arbetsvardagen för medarbetarna och låsa upp tid för innovation och kreativitet.

Vad är Xenit Virtual Workspace?

Xenit Virtual Workspace är ett virtuellt skrivbord som ger era medarbetare tillgång till alla applikationer de behöver, oavsett var i världen de befinner sig eller vilka enheter de jobbar på. En paketerad tjänst med drift och förvaltning till en fast månadskostnad, speciellt anpassat för de som redan använder Microsoft- eller Citrix-teknologier för virtuella skrivbord.

Vad är Windows Virtual Desktop?

Azure Virtual Desktop (AVD), tidigare Windows Virtual Desktop (WVD), är Microsofts tjänst för virtuella skrivbord med datorer och applikationer som körs helt i Azure. Tjänsten möjliggör virtualisering av Windows 10 multi-user och Windows Server, utan att någon bakomliggande infrastruktur krävs. Windows 10 multi-user innebär att flera användare kan vara anslutna till samma Windows 10 samtidigt, något som inte var möjligt tidigare och är just nu exklusivt till AVD.

Vad är Azure?

Azure är Microsofts egna molnlösning och är en av världens främsta molnplattformar. Azure innehåller över 200 moderna produkter och molntjänster. Genom att arbeta i molnet istället för på marken kan företag minska IT-kostnader, öka skalbarheten, förbättra sin prestanda, skapa automatiserade flöden, öka sin säkerhet och mycket mer.

Vad är en molnmigrering?

En molnmirgrering innebär att ett företag flyttar en last, till exempel program och data, från en lokal server till offentlig molnleverantörs moln, till exempel Microsoft Azure. Det kan även innebära att ett företag flyttar en last från ett moln till ett annat. Anledningen till att allt fler företag vill flytta till molnet är bland annat för att minska IT-kostnaderna, öka skalbarheten, förbättra prestanda, automatisera flöden, öka säkerheten och mycket mer.

Varför ska man ha Microsoft 365 Backup?

Med anledning av mängden IT-säkerhetshot och regulatoriska krav blir det allt viktigare att ha en genomtänkt plan och ta aktiva beslut gällande backup. I Microsoft 365 ingår backup i endast 90 dagar. Därefter behöver man ta aktiva val kring vilken säkerhetsnivå verksamheten ska ha.

Med Xenit Microsoft 365 Backup erbjuder vi våra kunder ett enkelt, bekymmerfritt och skalbart sätt att säkra data i Microsoft 365.

Vad är Open Source?

Öppen källkod handlar om att fritt använda, anpassa, vidareutveckla, sprida och dela med sig av mjukvara. En upphovsman, ett företag eller ett utvecklingsteam publicerar sin källkod helt öppen så att vem som helst kan gå in och ta del av källkoden. Det innebär att utvecklare världen över samarbetar och delar med sig av sin kunskap för att driva den digitala utvecklingen framåt.

På Xenit tror vi stenhårt på kunskapsutbyte och vi vet att många företag saknar resurser inom vårt expertområde Kubernetes. Därför har vårt DevOps-team satt upp en Kubernetes tjänst som bygger helt på Open Source. Det innebär att alla kan ta del av vårt ramverk och helt gratis utvärdera plattformen.

Vad är Xenit Kubernetes Framework?

Xenit Kubernetes Framework är ett ramverk av kod, konfiguration, verktyg och dokumentation framtagna av Xenit på egna erfarenheter och vedertagen good practice. Kubernetes är en open source containerplattform som tar bort många manuella processer i distribueringen och skalningen av containerbaserade applikationer. Kubernetes underhålls av Cloud Native Computing Foundation.

Allt du som utvecklare vill är att fokusera på att utveckla din applikation, inte hur du ska distribuera eller skala den. Men du ställs inför mängder av frågor när du jobbar i Kubernetes. Exempelvis:

  • Vilken cloud platform ska du använda dig av?
  • Vilket moln? Hur sätter du upp saker?
  • Vilka komponenter behöver du ha ihop med molnplattformens managerade Kubernetestjänst?
  • Vilka saker behöver du som IT-avdelning bygga själv för att möjliggöra utvecklarnas arbete?

Det är helt enkelt mängder av komponenter att hantera för att allt runtomkring din applikation ska fungera!

Genom att använda Xenits ramverk behöver du inte tänka på det. Vi sköter allt det åt dig!

Vad är Kubernetes?

Kubernetes är en Open Source containerplattform som tar bort många manuella processer i distribueringen och skalningen av containerbaserade applikationer.  Kubernetes underhålls av Cloud Native Computing Foundation.

Vad är Microsoft 365?

Innovativa Office-appar, intelligenta molntjänster och säkerhet i världsklass. Microsoft 365 är en tjänst av Microsoft som kombinerar molntjänster med lokalt körda applikationer. Med ett abonnemang på Microsoft 365 får du de senaste apparna och produkterna från Microsoft.

Vilka Microsoft partnerskap har Xenit?

Vi är Microsoft Gold partner inom flera områden, silverpartners i ytterligare områden samt Microsofts Advanced Specialization partner inom Azure migrering. 2020 blev vi utsedda till Årets samarbetspartner Azure på Microsofts partnergala.

Vad är Xenit Store?

Xenit Store är en webbshop med fokus på tillgänglighet och kundnytta. I webbshopen kan Xenits kunder när som helst gå in och hitta de produkter de söker, beställa, följa sina leveranser samt jämföra produkter och priser. Med vår webbshop vill vi förbättra tillgängligheten för våra produkter, öka kundnyttan och möta den ökade efterfrågan.

Varför Xenit Store?

  • Våra kunder får en bättre användarupplevelse och kan dygnet runt välja mellan över 100 000 produkter och tillhörande tjänster från ledande tillverkare.
  • Vi kan erbjuda en handelsplats med bättre överblick över alla produkter och dess tillgänglighet.
  • Beställningsprocessen av hårdvara blir smidigare och snabbare.
  • Våra kunder kan enklare jämföra produkter och priser.
  • Vi kan erbjuda möjlighet att få skräddarsydda paket för att enkelt beställa komplett utrustning för t.ex. nyanställningar.
  • För de kunder som använder inTune kan ni få en automatisk koppling för Autopilot enrollment på levererad hårdvara.

Hur handlar man hårdvara från Xenit?

Som kund till Xenit kan du registrera ett konto på store.xenit.se. I vår webbshop kan våra kunder när som helst gå in och hitta de produkter de söker, beställa, följa sina leveranser samt jämföra produkter och priser.

Hur blir man specialist på Microsoft Cloud?

Xenit är Microsoft Gold partner inom flera områden, silverpartners i ytterligare områden samt Microsofts Advanced Specialization partner inom Azure migrering. 2020 blev vi utsedda till Årets samarbetspartner Azure på Microsofts partnergala.

Vilka Team finns på Xenit?

I dagsläget har vi sex specialistteam; Business Intelligence, Analytics & Productivity som visualiserar data för att förenkla våra kunder beslutsfattning och stöttar slutanvändaren i användandet av våra digitala lösningar. Team DevOps med specialister inom CloudOps, Azure och Kubernetes. Team Core med specialister inom Microsoft 365, nätverk och säkerhet. Team Workspace med specialister inom skrivbord- och applikationsvirtualisering och Team Servicedesk med specialister på support och rådgivning.

På vilket sett är Xenit en IT-partner med ledande kompetens?

Ett exempel är att våra engagerade specialister har över 400 certifieringar. Vi är Microsoft Gold partner inom flera områden, silverpartners i ytterligare områden samt Microsofts Advanced Specialization partner inom Azure migrering, Kubernetes i Azure och Azure Virtual Desktop. 2020 blev vi utsedda till Årets samarbetspartner Azure på Microsofts partnergala.

Vad är ett virtuellt skrivbord?

Ett virtuellt skrivbord är ett skrivbord som lagras i en server eller i molnet istället för den fysiska enheten. Det innebär att slutanvändaren kan komma åt sitt skrivbord med alla program, applikationer, ikoner, filer etc. från vilken enhet som helst, när som helst och var som helst. För verksamheten innebär ett virtuellt skrivbord en enklare livscykelhantering, centralisering, effektiva kostnader, ökad säkerhet och skalbarhet.

Vad är CloudOps?

CloudOps står för Cloud Operations och innebär IT-drift i molnet. Ofta innebär begreppet automatiserade flöden i molnet, nya processer och metoder för en så enkel, snabbt och agil molnmiljö som möjligt.

Vad är DevOps?

Ordet DevOps är en sammansättning av Development och Operations, men den agila arbetsmetoden är så mycket mer än bara ett bra samarbete mellan utvecklingsteamen och IT-verksamheten. DevOps innebär att ett team utvecklar, driftar, testar, integrerar och övervakar applikationen i ett automatiserat flöde.  Syftet är att förkorta livscykeln för systemutveckling och tillhandahålla kontinuerlig leverans med hög kvalité, ökad automatisering och snabba uppdateringar och nyheter.

Vad är Cloud Native?

Cloud Native är applikationer, program och tjänster som är utvecklade för att köras i molnet. Genom att utveckla och drifta något i molnet kan man dra nytta av alla de funktioner som finns där, till exempel skalbarhet och automatisering. På så vis kan vi vara mer snabbfotade, flexibla och tillgängliga.

Vad gör en produktivitetskonsult?

En produktivitetskonsult på Xenit stöttar våra kunders slutanvändare att använda deras digitala lösningar på bästa sätt för att underlätta arbetsvardagen. Bland annat genom projektledning, kartläggning och behovsanalys, utbildningar, workshops och rådgivning.

Vad är Business Intelligence?

Business Intelligence (förkortas ofta BI) är ett beslutsstödsverktyg som används för att förenkla beslutsfattning genom att aggregera och visualisera data. Ett populärt Business Intelligence verktyg är Microsoft PowerBI.

Vad är Business Intelligence, Analytics och Productivity?

I en snabbt föränderlig värld blir det allt viktigare för företag att använda och tydliggöra data för att kunna fatta rätt beslut, förstå varför det har hänt och sedan förvandla insikterna till handling. Våra specialister inom team BIAP hjälper våra kunder med just detta.

Vad är Azure Virtual Desktop?

Azure Virtual Desktop (AVD), tidigare Windows Virtual Desktop (WVD), är Microsofts tjänst för virtuella skrivbord med datorer och applikationer som körs helt i Azure. Tjänsten möjliggör virtualisering av Windows 10 multi-user och Windows Server, utan att någon bakomliggande infrastruktur krävs. Windows 10 multi-user innebär att flera användare kan vara anslutna till samma Windows 10 samtidigt, något som inte var möjligt tidigare och är just nu exklusivt till AVD.

Vad är ett Azure Starter Pack?

Ett kundanpassat miniprojekt för att komma igång med er resa mot molnet! Alltid med en kostnadsfri workshop, planering, implementering, utvärdering och plan för nästa steg mot molnet.