Kundbehov

Lätt för hackare att ta sig in i domäner för att skicka trovärdiga epostmeddelanden från vad som ser ut att vara betrodda avsändare.

Lösning

En tjänst som kontinuerligt analyserar hälsan på era domäner och skyddar er mot oförutsedda domänintrång.

Resultat

Insikt i livscykelhanteringen av era domäner samt rekommendationer på åtgärder för att styrka er säkerhet.

Xenit DMARC

Med Xenit DMARC kan ni säkra upp era domäner mot att obehöriga skickar mail och skräppost i ditt namn, samt minimerar risken att dina legitima mail blockeras eller hamnar i mottagarens skräppost.

Xenit DMARC

För att…

  • Kvartalsvis grundliga hälsokontroll av era domäner.
  • Insikter om åtgärder utifrån säkerhetsanalyser.
  • Möjlighet till ett proaktivt arbetssätt för ökad IT-säkerhet på ert bolag.
  • En tjänst som kontinuerligt underhåller ert domänrykte och säkrar er eposthälsa.
  • Minimerar risken för inkommande mail som inte kommer från den påstådda avsändaren.
  • Skapar trygghet för era medarbetare och minimerar ansvaret hos slutanvändarna.
xenit-azure-cost-overview

Säkra era domäner för ökad IT-säkerhet

Det finns i dag en påvisad högre risk för framgångsrika angrepp som resulterar
i säkerhetsintrång. Detta ökar risken för att utgående legitima mail hamnar i mottagarens skräppost. Med Xenit DMARC får ni en grunduppsättning och rekommendationer utifrån behov och storlek på verksamhet. Ni kan känna er trygga med att era domäner efterlever dagens säkerhetsstandarder om aktiviteter genomförs från kvartalsrapporterna.

Kontakta mig!

Har du frågor eller funderingar kring våra tjänster? Hör av dig!

Kristoffer Edvardsson

Senior Business Developer

0702-23 82 31
kristoffer.edvardsson@xenit.se

Hanna Kotilainen

Business Developer

010 707 35 26
sales@xenit.se