Posted in : ADFS, Microsoft By Joel Jerkin

4 years ago

Efter en installation och konfiguration av ADFS vill man säkerställa att autentisering fungerar, ett enkelt sätt att testa detta är att besöka:
https://fqdn.contoso.com/adfs/ls/idpinitiatedsignon
Sitter man internt, får man möjligheten att klicka på Sign In och därefter är man inloggad:
adfs-test-page-sign-out
 
Sitter man externt får man istället möjligheten att ange användarnamn och lösenord:
adfs-test-page-external-sign-in
 

Tags : ADFS, Microsoft

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.