Posted in : Microsoft, System Center Av Stina Perbo Utas Översätt med Google ⟶

7 years ago

Ninite Pro

Har man inte använt sig av Ninite hemma har man definitivt gått miste om en fantastisk produkt. I korta drag är det till för alla som ej vill besvära sig med att lägga tid på konstant paketering och uppdatering av de vanligaste applikationer. I skrivande stund supporterar Ninite Pro 112 applikationer. Allt från ramverk som .NET, Java och Flash till mediaverktyg som VLC och Spotify till avancerade utvecklingsverktyg som Eclipse.
Ninite Pro används ofta som ett stand-alone verktyg och kan installera applikationer mot klienter i en domän via det interna administrations interface Ninite Pro erbjuder. Dock kan det lätt bli mycket då varje applikation i infrastrukturen har ett eget verktyg och det är av intresse för IT avdelningar att konsolidera alla verktyg in i ett.
Ninite Pro fungerar som en dröm tillsammans med SCCM och underlättar hanteringen av applikationer samt säkerställer att de alltid håller sig uppdaterade.

SCCM integration

Något som bör tänkas igenom innan implementationen av Ninite Pro är att det har ett eget system för cachning av data vilket innebär att standard cache (och BranchCache) för SCCM inte kan användas. Detta är inget problem och en lösning tas upp i bloggposten.
Först skapas ett SCCM paket med källfiler. Källan är endast NinitePro.exe som används för all installation och konfigurering.
1
Efter detta kan ett program skapas med /updateonly samt /cachepath parametrar sättas upp. Själv föredrar jag att använda en DFS till en NinitePro cache mapp som jag delegerar rättigheter åt datorkonton att modifiera innehåll.
Ninite Pro använder sig av protokollen http/https för nedladdning av data så endast internetåtkomst krävs för installation.
2
Likvärt skapas installationspaket enkelt via /select parametrar. Full lista med applikationer finns i slutet av bloggposten.
Ninite Pro kan också användas för avinstallation av listade applikationer.
3
När alla applikationer är valda är det så enkelt som att deploya ett program till en kollektion precis som vanligt.
4
Efter detta skapas en deployment av ”NinitePro Update” programmet med ett schema. Detta avgör hur ofta applikationerna skall uppdateras. Detta kan konfigureras till ett servicefönster eller varje dag.
5
Vill organisationen istället ”certifiera” programversioner kan initial cache data laddas ner, installeras och verifieras och därefter kan Ninite använda /freeze parametern för att skapa ett paket (.exe fil) med just de versioner som används.
https://ninite.com/help/how-ninite-works/
https://ninite.com/applist/pro.html
https://ninite.com/help/features/offline.html

Tags : Ninite, NinitePro, SCCM

Personlig rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning med författaren för 1400 SEK per timme. Anmäl ditt intresse i här så återkommer vi så snart vi kan.

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.