Posted in : Citrix, Virtual Apps and Desktops By Adam Clark Translate with Google ⟶

7 years ago

En kund fick problem vid en avinstallation av Citrix Virtual Delivery Agent 7.9 (VDA 7.9) med felmeddelande

ISSUE: MSI File 'IcaTS_x64.msi' failed with code 'InstallFailure' (1603)

Vid närmare utredning så försökte vi att avinstallera IcaTS_X64.msi manuellt med MSIEXEC. Vi undersökte vilken GUID vi skulle behöva för att avinstallera detta manuellt och hittade ganska snart applikationen under ”HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\2638CDCB-F4B7-4889-B278-571427FD7664”.
Ica_tsx64 regiternyckel
Vi använde oss av MSIEXEC och körde kommandot nedan i en eleverad kommandotolk.

MsiExec.exe /X {2638CDCB-F4B7-4889-B278-571427FD7664} REBOOT=ReallySuppress /qb!

Vid manuell avinstallation av IcaTS_X64.msi fick vi ytterligare ett felmeddelande gällande rättigheter på registernyckeln ”HKLM\Software\wow6432node\Citrix\EUEM\LoggedEvents”. Vi gick till registernyckel ”HKLM\Software\wow6432node\Citrix\EUEM” och lade till min specifika användare och bockade för ”Replace all child object permissions with inheritable permissions from this object”
LoggedEvents rights
Efter att vi tagit över rättigheterna av registernyckeln ”HKLM\Software\wow6432node\Citrix\EUEM\LoggedEvents” avinstallerade vi IcaTS_X64.msi med samma MSIEXEC-kommando. Efter lyckad avinstallation via MSIEXEC gick vi in under program och avinstallerade VDA-agenten precis som vanligt.

Tags : Citrix, XenApp

Personlig rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning med författaren för 1400 SEK per timme. Anmäl ditt intresse i här så återkommer vi så snart vi kan.

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.