Posted in : Azure, Linux Av Simon Gottschlag Översätt med Google ⟶

3 years ago

Som de skriver i The Hitchhikers Guide to the Galaxy – DON’T PANIC!

Docker är många mindre komponenter, var av en kallas containerd – som har funnits ett bra tag och används nu för tiden som standard i Azure Kubernetes Service (i och med version 1.19). Om man skall vara helt korrekt användes inte Docker innan 1.19, utan Moby – men det är en mindre detalj.

Anledningen till bytet, är att en extra komponent behövdes för att Docker skulle fungera med Kuberneters, dockershim. Denna komponent användes för att få Docker att fungera ihop med Container Runtime Interface (CRI) och krävde en del jobb för att underhålla.

Docker blir dock inte avvecklad direkt, utan kommer från version 1.20 visa varningar när den används och försvinner helt i version 1.22 (bör släppas i slutet av 2021).

De flesta som använder sig av Kubernetes kommer inte märka något av detta, om man inte använder Docker/Moby och docker socket i sina kluster (vilket inte är rekommenderat).

Läs mer om detta här: Dockershim Deprecation FAQ

Photo by Tonik on Unsplash

Författare Simon Gottschlag

Tags : AKS, Azure Kubernetes Service, containerd, DevOps, Docker, Kubernetes

Personlig rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning med författaren för 1400 SEK per timme. Anmäl ditt intresse i här så återkommer vi så snart vi kan.

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.