Windows Defender Advanced Threat Protection

för 5 år sedan | Stina Perbo

Microsoft tillkännagav nyligen nästa steg i utveckligen av Windows Defender som de kallar Windows Defender Advanced Threat Protection (Windows Defender ATP). I korta drag är Windows Defender ATP samma produkt men ansluter till Windows 10 Enterprise Telemetry och utnyttjar Microsofts ”Big Data” moln för identifiering av attacker och sårbarheter i miljön. Enligt… Read More