Missing Teams Add-In for Microsoft Outlook

för 2 månader sedan

Earlier this year we received a new customer where they wanted to migrate every user to a new O365-environment. After this I received multiple tickets from users who's Teams Add-in did not show up In their Outlook application. After countless of tries mixing different settings, new profiles and searching high and low on the interweb, I still couldn't get the add-in to show. I then stumbled across a regedit command line that solved this temporary(until Teams receives a new update). Read More

How to create a custom Address Lists in Exchange Online

för 1 år sedan

Introduction A lot of people are using the Address Book in Outlook or their web mail to find people, but sometimes it can be a hard time filtering on company or departments. Therefore we will go thru how to create custom Address Lists, and in this case only users with a mailbox that have something typed into the Office-attribute will appear in these lists. Read More

Office365 med FSLogix i en fleranvändarmiljö

för 3 år sedan

Eftersom Microsoft hårdsatsar på molnet och Office 365 har det länge varit ett naturligt steg att flytta sin on-prem Exchange till molnet – Exchange-Online i Office 365 för att kunna nyttja de många fördelar den erbjuder. Men det har i vissa fall inneburit försämrad upplevelse för slutanvändarna. I och med… Read More

Introduktion till Office 365 Video

för 5 år sedan

Office 365 utökas hela tiden med nya funktioner och en av dessa är Office 365 Video som ingår i Enterprise E1/E3 prenumerationerna. Kort och gott kan man säga att Office 365 Video är som företagets egna YouTubekanal där det är möjligt att ladda upp videos och sedan dela dem. Om… Read More