Posted in : Other Av Jan Frick Översätt med Google ⟶

6 years ago

Device Profile är en funktion som finns på de senare ArubaOS switchar. Funktionen förenklar uppsättningen av accesspunkter, genom att autokonfigurera portarna som accesspunkterna kopplas in i.
För att konfigurera detta så skall först en profil skapas på switchen, där konfigurationen som ska gälla på porten som APn kopplas in i ställs in. Detta görs med nedan kommando:
Switch# device-profile name "AccessPoint"
untagged-vlan 100
tagged-vlan 150,200,212
exit

En profil är nu skapad. Det som konfigureras där ska gälla på de portar som en viss typ av accesspunkter kopplas in i.
Associera sedan profilen till en enhetstyp, i detta fallet Aruba accesspunkter:
Switch# device-profile type "aruba-AccessPoint"
associate "AccessPoint"
enable
exit

När en Aruba AP sedan kopplas in i valfri port på switchen, så kommer konfigurationen ovan att automatiskt appliceras på porten.
I nedan exempel har en Aruba accesspunkt kopplats in i port 1 på switchen. Tittar vi på konfigurationen som ligger på porten just nu:
Switch# show running-config interface 1
Running configuration:
interface 1
untagged vlan 112
exit

Tittar vi dock närmre så ser vi att det är nedan konfiguration som automatiskt lagt sig på port 1, enligt konfigurationen i device profile:
Switch# show vlans port 1 detail
Status and Counters - VLAN Information - for ports 1
VLAN ID Name | Status Voice Jumbo Mode
------- -------------------- + ---------- ----- ----- --------
150 Business | Port-based No No Tagged
200 Client | Port-based No No Tagged
212 Public | Port-based No No Tagged
100 Management | Port-based No No Untagged

Skulle accesspunkten kopplas ur, så går konfigurationen på porten tillbaka till hur den var innan.
Nedan commando visar vilka portar där device-profile är aktiverat och om en Aruba accesspunkt är inkopplad:
Switch# show device-profile status
Device Profile Status
Port Device-type Applied device profile
------------- -------------------- ----------------------
1 aruba-AccessPoint AccessPoint
2 aruba-AccessPoint AccessPoint
3 aruba-AccessPoint AccessPoint
4 aruba-AccessPoint AccessPoint
5 aruba-AccessPoint AccessPoint
6 aruba-AccessPoint AccessPoint
7 aruba-AccessPoint AccessPoint
8 aruba-AccessPoint AccessPoint
10 aruba-AccessPoint AccessPoint

Med hjälp av device-profiles är det mycket enklare och tidssparande att koppla in access-punkter, eftersom man slipper att manuellt konfigurera varje port.

Tags :

Personlig rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning med författaren för 1400 SEK per timme. Anmäl ditt intresse i här så återkommer vi så snart vi kan.

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.