Run Windows Defender inside a sandbox

för 2 år sedan

Last week Microsoft released the news that they have added a new feature to Windows Defender Antivirus. The new feature allows Windows Defender Antivirus to run within a sandbox. Other antivirus providers have been offering the possibility to open files in a sandbox-environment before but what Windows Defender now… Read More

Antivirus Exclusions for Citrix Environments

för 5 år sedan

Det finns ett flertal olika rekommendationer om vilka Antivirus-exkluderingar som bör anges för olika Citrix-produkter. Följande är en sammanfattande översikt av de exkluderingar vi rekommenderar för XenApp/XenDesktop 7.x, Provisioning Services 7.x samt XenApp 6.5. https://xenit.sharefile.com/d-s0a882eb16e14d6da Viktigt att notera är att detta är rekommendationer baserat på ett generellt… Read More