Posted in : Virtual Apps and Desktops Av Xenit Översätt med Google ⟶

8 years ago

Citrix har kommit ut med en CTX-artikel som ger en bättre (officiell) översikt än tidigare över de olika display modes som är möjliga att ställa in:
http://support.citrix.com/article/CTX202687
I artikeln tydliggörs att Thinwire Legacy Mode är rekommenderat utgångsläge för i princip alla fall där Windows 7/Windows 2008 R2 publiceras, vilket kan vara lurigt då det:
1. Involverar många inställningar
2. Kräver att en datorpolicy aktiveras (som i sin tur inaktiverar flertalet andra displayinställningar utan tydlig information om detta i konsolen)
3. Inte är inställt per default för XenApp/XenDesktop 7.x
Thinwire Legacy Mode är optimerat för WDI+ vilket ersattes av Microsoft från och med Windows 8/Windows 2012 med Direct2D. Thinwire Legacy Mode fungerar därför inte med senare OS-versioner och det i sin tur är anledningen till att det inte är aktiverat som standard i XenApp/XenDesktop 7.x och framåt. Tyvärr är det samtidigt överlägset avseende både kvalité, responsivitet och bandbreddsnyttjande vid publicering av just Windows 7 eller 2008 R2 och därför viktigt att ställa in manuellt i de fallen.
Fram till XenDesktop 7.x FP3 som släpptes 2015-09-30 har istället ”H.264 Mode” varit rekommenderat av Citrix för senare OS, men tyvärr inte heller det aktiverat som standard utan istället är out-of-box-inställningen att ”Desktop Composition Redirection (DCR) Mode” aktiverats för XenDesktop – vilket förvisso möjliggör häftiga Aero-funktioner i Windowsskrivbordet men är både mindre responsivt samt avsevärt mer bandbreddskrävande. Även i dessa fall krävs därför en manuell påläggning för att optimera miljön.
I och med XenDesktop 7.x FP3 så är H.264 nu aktiverat som standard istället även för XenDesktop. Samtidigt har ett nytt display mode introducerats: ”Thinwire Enhanced Compatibility Mode (ECM)” som för första gången kan konkurrera avseende kvalité, responsivitet och bandbreddsnyttjande vid publicering av Windows 8 / 2012 eller senare jämfört med ”Thinwire Legacy Mode” för Windows 7/2008 R2.
Viktigt att tänka på är att vissa inställningar trumfar andra.
Är Legacy mode aktiverat för Windows 7-publicering så kan exempelvis inte andra modes aktiveras utan alla de inställningarna blir verkningslösa oavsett om de sätts eller ej.
Är Legacy mode aktiverat för Windows 8 så faller det tillbaka på ett kompatibilitetsläge för DCR som är sämre både för kvalitet och brandbreddsnyttjandet än de flesta andra fallen.
Är Framehawk aktiverat så kan inte DCR, H.264 eller ECM aktiveras. Är DCR aktiverat så kan inte H.264 eller ECM aktiveras, och så vidare.
Prioriteringsordningen och vilka inställningar som trumfar ut vilka är bra beskrivet i ovan CTX-artikel (vilket så vitt jag känner till är för första gången som det tydliggörs så pass väl av Citrix, trots att det länge varit en av de vanligaste felkällorna till en suboptimal användarupplevelse och ett onödigt högt bandbreddsnyttjande).
Följande är en översikt av respektive display mode och när de är rekommenderade att använda som standard:
Display Mode: Thinwire Legacy Mode
Rekommenderat användningsområde:
För samtliga versioner av XenApp/XenDesktop vid publicering av Windows 7/Windows 2008 R2
Applicerbara inställningar:
Display memory limit
Display mode degrade preference
Dynamic window preview
Extra color compression
Extra color compression threshold
Heavyweight compression
Image caching
Legacy graphics mode
Lossy compression level
Lossy compression level threshold value
Minimum image quality
Moving image compression
Maximum allowed color depth
Notify user when experience is degraded
Persistent cache threshold
Progressive compression threshold value
Queuing and tossing
Target frame rate
Target minimum framerate
Display Mode: Thinwire Enhanced Compatibility Mode (ECM)
Rekommenderat användningsområde:
Från och med XenApp/XenDesktop 7.6 FP3 vid publicering av Windows 8/Windows 2012 eller senare
Applicerbara inställningar:
Display memory limit
Dynamic window preview
Extra color compression
Moving image compression
Preferred color depth for simple graphics
Target frame rate
Target minimum framerate
Visual quality

Display Mode: H.264
Rekommenderat användningsområde:
För XenApp/XenDesktop 7.x fram till 7.6 FP3 vid publicering av Windows 8/Windows 2012 eller senare
Applicerbara inställningar:
Display memory limit
Dynamic window preview
Target frame rate
Target minimum framerate
Visual quality

Display Mode: Desktop Composition Redirection (DCR)
Rekommenderat användningsområde:
Endast vid behov av ”Aero”-funktioner och endast för XenDesktop 7.x
Applicerbara inställningar:
Desktop Composition graphics quality
Desktop Composition Redirection
Display Mode: Framehawk
Rekommenderat användningsområde:
Vid uppkoppling med risk för höga paketförluster mellan användare och datacenter men samtidigt bra bandbredd, exempelvis uppkoppling via trådlöst nätverk eller 3G/4G
Vid behov av UDP-trafik istället för TCP som är standard för Citrix HDX
Endast för XenApp/XenDesktop 7.6 FP2 eller senare
Applicerbara inställningar:
Framehawk display channel
Framehawk display channel port range

Tags : Citrix, HDX, Policies

Personlig rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning med författaren för 1400 SEK per timme. Anmäl ditt intresse i här så återkommer vi så snart vi kan.

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.