Running Linux inside Windows 10 with Visual Studio Code

för 3 månader sedan

Like most of the users in the world, I’m running a Managed Window 10 client, we enforce many polices such as applocker and more to enforce policies. This can sometimes be an problem when working with developer tools. Due to this problem businesses often look the other way when it… Read More

Windows Server 2016: Hyper-V Discrete Device Assignment

för 4 år sedan

En stor nyhet i Windows Server 2016 och Hyper-V är möjligheten att via Discrete Device Assignment vidarekoppla enheter anslutna med PCI-Express till virtuella maskiner. Det har t.ex. sedan tidigare varit möjligt att vidarekoppla grafikkort till en VDI-infrastruktur… Read More

Flytta Hyper-V VM till Azure

för 4 år sedan

Det finns många sätt att flytta Hyper-V VM till Azure, i detta fallet beskriver jag hur det kan göras till ett befintligt virtual network (classic / Azure Service Management – ASM). Kortfattat är det följande som behöver hanteras: (denna guide utgår från att VM:et kört sysprep innan det importeras)… Read More

Microsoft Hyper-V CSV ClusterStorage.000

för 5 år sedan

Vi såg nyligen ettproblem i ett Hyper-V kluster där ena noden inte längre kunde starta VM. Efter felsökning och kollat i loggarna såg vi att ClusterStorage inte var helt korrekt på servern, det fanns både ClusterStorage och ClusterStorage.000. Det var under C:\ClusterStorage.000\  som CSV sharet Volume 1 låg och i… Read More

Hyper-V 2016: LockOnDisconnect

för 5 år sedan

En ny funktion i Hyper-V på Windows Server 2016 Technical Preview 3 är LockOnDisconnect. I tidigare versioner av Hyper-V har man kunnat ansluta till en virtuell maskin, där en person redan varit inloggad och återanslutit redan inloggad på maskinen. Person A ansluter till DC01 över console och loggar in med… Read More