7 utmaningar (och lösningar) med den hybrida arbetsplatsen

Xenit är ett av de främsta företagen i Sverige inom moderna digitala arbetsplatser byggda på teknologier av Microsoft och Citrix. Här har vi listat 7 utmaningar (och lösningar) för den hybrida arbetsplatsen.

för 9 månader sedan

Idag förväntar sig de allra flesta medarbetare att ha tillgång till en hybrid arbetsplats som möjliggör en variation mellan distans- och kontorsarbete. För företag med mer komplex IT-miljö med tunga program och tunga data finns utmaningar med att kunna leverera en kvalitativ hybrid arbetsplats och samtidigt försäkra sig om att den är säker, kostnadseffektiv och skalbar.

Xenit är ett av de främsta företagen i Sverige inom moderna digitala arbetsplatser byggda på teknologier av Microsoft och Citrix. Här har vi listat 7 utmaningar (och lösningar) för den hybrida arbetsplatsen.

1. FRIHET

UTMANING
Oavsett hur komplex IT-miljö ni har (tex tunga applikationer, tunga data, säkerhetsklassificerad information etcetera) kommer era medarbetare förvänta sig en flexibel arbetsplats där de kan arbeta var som helst, när som helst och hur som helst. Vare sig det är inställda resor, dåligt väder, en pandemi eller medarbetarnas dagsform som påverkar arbetsdagen så måste det finnas en enkel och medarbetareffektiv lösning.

LÖSNING
Lösningen är ett virtuellt skrivbord. Genom ett sådant kan ni centralstyra tillgångar, data och applikationer. Samtidigt kan era medarbetare komma åt sitt skrivbord med alla program och applikationer de behöver oavsett plats, tid eller enhet vilket gör det enkelt att varva kontoret med hemmakontoret. Med ett virtuellt skrivbord ger ni era medarbetare friheten att själva styra sina arbetsförhållanden.

2. KOSTNADEN

UTMANING
När du investerar i teknologier som stöttar din hybrida arbetsplats måste dessa vara kostnadseffektiva och skalbara. Med rådande omständigheter är det inte många IT-ansvariga som idag vill låsa fast sig vid kostnader. Kraven på din IT-plattform har ökat, den behöver inte bara vara robust och säker utan måste även ha en aspekt av flexibilitet och skalbarhet. Du behöver alltså teknologier som ni kan växa med, ju fler användare, desto billigare per användare.

LÖSNING
Välj lösningar som är ”Flexible per Design” så att du själv kan styra dina IT-kostnader efter rådande risker eller förändringar utan att behöva investera i nya avtalsmodeller eller implementationskostnader. Med ett virtuellt skrivbord kan du enkelt och kostnadseffektivt skala upp och ner efter förändringar i personalstyrkan. Med vår tjänst Xenit Virtual Workspace betalar du bara för den kapacitet ni använder.

3. SÄKERHET

UTMANING

Ingen har missat att omvärldsläget och ny teknologi har ställt IT-säkerheten på sin spets. Det är viktigt att skydda din organisations data, applikationer, enheter och nätverk från cyberhot oavsett var eller när de jobbar.

LÖSNING

Det här görs bäst med virtuella skrivbord där all kommunikation till, från och i plattformen sker krypterat. När all data ligger i det virtuella skrivbordet i stället för på den fysiska enheten kan du säkra din data och dina immateriella rättigheter samt centralstyra tillgångar, data och applikationer. Låt dina medarbetare endast ha tillgång till de dem behöver i sitt arbete och gör det enkelt att ta bort accesser om det behövs.

4. HÅLLBARHET

UTMANING
När allt fler arbetar digitalt ökar också utsläppen från svenska lokala servrar. Att flytta till molnet kommer bli ett viktigt steg för hållbara företag som planerar att vara koldioxidneutrala till 2030. Utsläppen från svenska lokala servrar är ungefär 395 000 ton koldioxid per år.

LÖSNING
Xenit Virtual Workspace kan driftas i Microsoft Azure, vars nya datacenter i Sverige ska drivas av 100% förnybar energi. Microsoft Cloud-tjänster är upp till 98% mer koldioxideffektiva än traditionella datacenter för företag. De gör Microsoftmolnets svenska datacenter till några av de mest hållbara i världen. Dessutom gör ett virtuellt skrivbord att medarbetarnas enheter får en längre livstid.

5. PRODUKTIVITET

UTMANING
Dina medarbetare behöver verktyg och plattformar för att kunna arbeta effektivt och smidigt med gemensamma arbetsytor. Dessutom måste dina medarbetare känna sig trygga i att alltid kunna arbeta med sin data, oavsett vad som händer med enheten de jobbar på.

LÖSNING
Arbetsytor som leder till bättre arbetsflöden och som ökar organisationens produktivitet och kreativitet. Med ett virtuellt skrivbord har du alla de relevanta applikationerna för att effektivt spara och dela material med kollegorna. Produktiviteten för din verksamhet ökar när du väljer en IT-partner som kan förvalta, uppdatera och utveckla medarbetarnas virtuella skrivbord åt dig.

6. ON- OCH OFFBOARDING

UTMANING
På distans med medarbetare fysiskt utspridda över världen kan det vara en utmaning både med onboarding och offboarding.

LÖSNING
En fördel med virtuella skrivbord är att ni själva kan styra era medarbetares åtkomst till det virtuella skrivbordet. Det innebär att ni kan agera snabbt vid till exempel on- och off-boarding. Det är enkelt att skala upp när du anställer eller se till att ett helt nytt team får ett skrivbord med de program och behörigheter som just de behöver. Med digitala samarbetsytor kan ni dessutom sänka era kostnader för IT, resor och telefoni.

7. ANVÄNDARUPPLEVELSEN

UTMANING

En Hybrid arbetsplats handlar inte bara om skalbarhet, teknologier och kostnader. Det handlar framför allt om människors frihet. För att kunna attrahera den bästa kompetensen måste företag kunna erbjuda en utomordentlig digital medarbetarupplevelse och leva upp till de förväntningar och krav som kommer framöver. Medarbetare kommer vilja fortsätta välja när de jobbar, var och från vilken enhet och vi företag måste kunna erbjuda dem en bra digital arbetsplats för att hålla medarbetarengagemanget uppe, oavsett hur komplex IT-miljö det är.

LÖSNING

I vår lösning för Virtuella Skrivbord säkerställer vi att vi har rätt upplevelse, applikationer och support för användarna. Vi har till exempel ett inbyggt system som följer upplevelsen för användarna även om de är spridda över världen, något som är svårt att genomföra med laptops och vanliga klientplattformar.

Här kan du läsa om hur AFRY dragit nytta av virtuella skrivbord.