3 Fördelar med ett svenskt Microsoft Moln

Xenit är ett av de främsta företagen i Sverige inom Microsofts moln Azure och Microsoft 365. Här har vi listat tre stora fördelar med att flytta sin IT-miljö hem till Sverige. 

för 3 år sedan

2021 öppnade Microsoft två datacenter i Gävle-Sandviken och Staffanstorp. De svenska datacentret är en del i Microsofts engagemang för hållbara investeringar i Sverige och deras mål att använda 100% förnybar energi i sina datacenter till 2025 (Läs mer om det här: Microsoft News).

Vad betyder ett svenskt Microsoft moln för svenska företag och slutanvändare?

Xenit är ett av de främsta företagen i Sverige inom Microsofts moln Azure och Microsoft 365. Här har vi listat tre stora fördelar med att flytta sin IT-miljö hem till Sverige.

1. Fler svenska företag kan dra nytta av fördelarna med Azure och skapa en konkurrenskraftigare IT

Med allt som händer i världen är det bra att Microsoft tar detta steg och gör Azure mer tillgängligt för fler företag. Vi vill att alla ska kunna dra nyttan av allt vad Azure har att erbjuda, vilket detta möjliggör för de företag som har krav på att deras data ska behandlas i Sverige. Några av fördelarna som svenska företag kan ta del av är; en skalbar, robust och flexibel IT-infrastruktur, effektiv applikationshantering, hög säkerhet, backups, analysverktyg och mycket mer.

Att svenska företag kan ha sin IT-miljö i Sverige är ett steg i rätt riktning för att så många som möjligt skall kunna dra nytt av de fantastiska tjänster som blir tillgängliga när man använder Azure.

2. Fler svenska företag kan få en koldioxidneutral IT

Microsofts datacenter i Sverige drivs av 100% förnybar energi. De gör de svenska datacentren till bland de mest hållbara i världen, med ambition att uppnå en nollvision för koldioxid med 100% förnybar energi till 2025.

Enligt en rapport från ’the Footprint Firm’ är det totala utsläppen från svenska lokala servrar ungefär 395 000 ton koldioxid per år. Microsoft Cloud-tjänster är upp till 98% mer koldioxideffektiva än traditionella datacenter för företag (källa: WSP). Att flytta till molnet är ett viktigt steg för företag som prioriterar hållbarhet och vill vara koldioxidneutrala till 2030.

3. Lägre latenser och högre brandbedd

Att svenska datacenter leder till lägre latenser och högre brandbedd är kanske inte den primära anledningen till att många väljer Azure, men det är ett stort plus för oss som redan bestämt oss!


Xenit erbjuder ett Azure starterpack, ett miniprojekt som syftar till att få er att snabbt komma igång med Microsoft Azure. Läs mer här.