Posted in : Microsoft, Office 365 By Joel Jerkin Translate with Google ⟶

7 years ago

tenant-isolering-office-365
Att Microsoft använder en delad infrastruktur i Office 365 för sina kunder är inte någon nyhet men hur separerar de kundinformationen mellan olika kunder (tenants)?
I en uppdaterat whitepapper sammanfattar och förklarar Microsoft hur de ur ett säkerhet, integeritet och tillgänglighetsperspektiv separerar informationen mellan olika tjänster och kunderna.
Dokumentet senaste version finns att ladda ner här: aka.ms/Office365TI

Tags : Microsoft, Office 365

Personlig rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning med författaren för 1400 SEK per timme. Anmäl ditt intresse i här så återkommer vi så snart vi kan.

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.