Posted in : Hyper-V, Microsoft By Joel Jerkin Translate with Google ⟶

8 years ago

Vi såg nyligen ettproblem i ett Hyper-V kluster där ena noden inte längre kunde starta VM.
Efter felsökning och kollat i loggarna såg vi att ClusterStorage inte var helt korrekt på servern, det fanns både ClusterStorage och ClusterStorage.000.
Det var under C:\ClusterStorage.000\  som CSV sharet Volume 1 låg och i där fanns alla VMs, inte under C:\ClusterStorage som tanken är.
C_ClusterStorage000
Under Cluster Disk var sökvägen inte korrekt:
CSV_ClusterDisk_Incorrect
För att åtgärda detta behövde vi genomföra följande:

 1. Stoppa ”Cluster Service”-tjänsten på Hyper-V-noden
 2. Högerklicka på respektive C:\ClusterStorage.XXX och Properties -> Security > Advanced > Owner > Change > Administrators
 3. Ta bort alla C:\ClusterStorage.XXX och C:\ClusterStorage så det tomt enlig
  LocalDisk_C
 4. Starta om servern (så att alla tjänster startas upp i korrekt ordning)
 5. Säkerställ så C:\ClusterStorage skapas (och inte ClusterStorage.000) och säkerställ att Volume1 finns där:C_ClusterStorage_Volume1_Volume2
 6. Efter rensning såg det normalt ut igen under Cluster Disk:
  CSV_ClusterDisk_Correct

Att tänka på:

 • Ta backup av miljön innan så man kan rulla tillbaka om något går fel
 • När man tagit ägarskap av katalogen, kontrollera så att inga VMs faktiskt ligger där. Tar man bort katalogen med dem där i så riskerar man att förlora dem
 • Syns problemet på fler en en nod i klustret, genomför ovan steg och i slutskedet, migrera Cluster Disk mellan noderna och säkerställ att allt fungerar i efterhand
 • I steg 3, säkerställ så du permanent tar bort katalogerna (töm papperskorgen), annars riskerar du att komma tillbaka till ruta 1

Tags : ClusterStorage, Failover Cluster, Hyper-V, Microsoft

Personlig rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning med författaren för 1400 SEK per timme. Anmäl ditt intresse i här så återkommer vi så snart vi kan.

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.