Posted in : Hyper-V, Windows Server Av Joel Jerkin Översätt med Google ⟶

8 years ago

En ny funktion i Hyper-V på Windows Server 2016 Technical Preview 3 är LockOnDisconnect.
I tidigare versioner av Hyper-V har man kunnat ansluta till en virtuell maskin, där en person redan varit inloggad och återanslutit redan inloggad på maskinen.

  1. Person A ansluter till DC01 över console och loggar in med sina inloggningsuppgifter
  2. Person A loggar INTE ut eller låser sin anslutning utan bara stänger ner Console-anslutningen
  3. Person B ansluter till DC01 över console, och är redan inloggad med Person A’s inloggningsuppgifter.

I Hyper-V på WS2016 TP3 har Microsoft lagt till en ny switch till Set-VM, vilket är -LockOnDisconnect On som förhindrar detta.
För att aktivera kör man följande och startar sedan om maskinen:

PS C:\> Set-VM -VMName DC01 -LockOnDisconnect On

Set-VM -LockOnDisconnect On
Vill man aktivera detta på samtliga VMs kan man köra följande:

Get-VM | Set-VM -LockOnDisconnect On

Tags : Hyper-V, Microsoft, Windows Server 2016

Personlig rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning med författaren för 1400 SEK per timme. Anmäl ditt intresse i här så återkommer vi så snart vi kan.

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.