Way of Working

  • Inledande möte: Vi börjar med att träffa ledningsgrupp, teamledare eller liknande för att bekanta oss med just er verksamhet och era nuvarande arbetssätt.
  • Undersökning bland medarbetare: Vi skickar ut ett kortare formulär till ett urval av era medarbetare för att få en bild av era tidstjuvar och frustrationsmoment. Vi kan även komma att genomföra ett par medarbetarintervjuer.
  • Workshop: Vi träffas i mindre grupp med representanter från olika delar av verksamheten för att tillsammans hitta förbättrande åtgärder för organisationen.
  • Analysarbete: Xenits produktivitetskonsult analyserar formulärsvar, intervjuer och workshoputkomst och tar fram rekomendationer.
  • Material: Xenits produktivitetskonsult tar fram infographic och dokument anpassade till verksamheten som tydligt visualiserar och beskriver ert Way of Working
  • Utbildning: Xenit håller tillsammans med representanter från verksamheten i utbildning om ert Way of Working för samtliga medarbetare (gärna uppdelat per avdelning eller team).
Kom igång

Kontakta mig!

Har du frågor eller funderingar kring våra tjänster? Hör av dig!

Emelie Lundin

Business Area Manager

+4610 707 35 89
emelie.lundin@xenit.se

Josefin Stenmark

Produktivitetskonsult

+4610 707 35 99
josefin.stenmark@xenit.se