Xenit utnämns till Gasellföretag av DI för andra året i rad

för 8 år sedan

Xenit placerar sig på 317:e plats bland Gaseller i Sverige (totalt 797 företag) med en tillväxt på 182% mellan år 2011-2014.

Från Dagens Industri: Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens Industri de snabbast växande företagen i landet till Gaseller. Gasellföretagen är mästare både på lönsam tillväxt och på att skapa nya jobb.

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben. Gasellerna är näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

Sedan 15 år tillbaka sammanställer Dagens Industri Gasellundersökningen med Sveriges snabbast växande och mest lönsamma företag. Här är några av kriterierna:

  • En omsättning på minst tio miljoner det senaste räkenskapsåret
  • Minst tio anställda
  • Minst fördubblat sin omsättning om man jämför det första och senaste räkenskapsåret
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren