Xenit utnämns till Gasellföretag av Dagens industri

för 9 år sedan

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens Industri de snabbast växande företagen i landet till Gaseller. Gasellföretagen är mästare både på lönsam tillväxt och på att skapa nya jobb.

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben. Gasellerna är näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

Sedan 15 år tillbaka sammanställer Dagens Industri Gasellundersökningen med Sveriges snabbast växande och mest lönsamma företag. Här är några av kriterierna:

  •    En omsättning på minst tio miljoner det senaste räkenskapsåret
  •    Minst tio anställda
  •    Minst fördubblat sin omsättning om man jämför det första och senaste räkenskapsåret
  •    Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren

Xenit placerar sig på 23e plats bland Gaseller i Västra Götaland med en tillväxt på 368% mellan år 2010-2013.