Xenit är Women in Tech partner 2024

Xenit är mycket stolta över att vara Women in Tech partner 2024. Genom vårt partnerskap vill vi vara med och bidra till en mer jämställd och inkluderande bransch.

för 4 månader sedan

Xenit är mycket stolta över att vara Women in Tech partner 2024. Genom vårt partnerskap vill vi vara med och bidra till en mer jämställd och inkluderande bransch.

– Vi är verksamma i en klart mansdominerad bransch och har ett särskilt stort ansvar att skapa en inkluderande och jämställd arbetsmiljö och bransch. Jämställdhet är ett av våra strategiskt utvalda hållbarhetsmål och vi jobbar aktivt med frågan på olika sätt. Därför känns det extra roligt och viktigt att vi nu får en plattform där vi kan vara en positiv kraft och inspiration för att locka fler kvinnor till techbranschen, säger Linda Woxneborn, VD på Xenit.

Women in Tech Sweden har som mål att inspirera kvinnor att välja en karriär inom tech, och att få dem som redan är i branschen att stanna kvar genom att tillhandahålla förebilder, nätverk och erfarenhet från framgångsrika, intressanta och banbrytande människor inom tech.

– För att kunna inspirera fler till en utbildning och karriär inom tech måste vi jobba tillsammans med väl utvalda partners i branschen. Partners som gör skillnad på riktigt. Därför är vi väldigt glada att välkomna Xenit som partner 2024. De har länge jobbat med jämställdhet, bland annat genom sitt eget kvinnliga nätverk med träffar i Göteborg. Xenit är ett företag som har förstått att mångfald, jämställdhet, jämlikhet och inkludering gör skillnad på sista raden. Tillsammans jobbar vi långsiktigt för att uppnå en mer inkluderande bransch, säger Elin Eriksson, Creative Director, Women in Tech.

Xenit kommer medverka på Women in Tech:s konferens den 17 april på Waterfront Congress Center i Stockholm. Läs mer här.

Techbranschen lyser starkt i den svenska ekonomin och branschens bidrag till ekonomin låg 2023 på rekordnivåer. I kombination med en allt snabbare föränderlig värld utgör techbranschen en central roll i att forma framtiden. Trots detta står branschens inför kompetensbrist och en allt för låg andel kvinnor.

– Jämställdhet och mångfald är inte bara moraliska imperativ utan även strategiska verktyg för att hantera de krävande utmaningarna som branschen står inför. Frågorna som måste besvaras är: Vilka perspektiv går förlorade om inte alla inkluderas? Vem formar framtiden, och vem riskerar att lämnas utanför? Det är i mötet mellan mångfald och teknologi som den verkliga innovationen och framstegen tar form, avslutar Linda Woxneborn, VD på Xenit.

För mer information:
Stina Perbo Utas, Marketing Specialist
stina.perbo@xenit.se
Telefon: 010-707 35 16

Om Xenit
Xenit är ett tillväxtbolag med tjänster inom cloud och modern work. Våra engagerade specialister inspirerar, utmanar och vägleder företag och organisationer till molnet – alltid med affärsnytta och slutanvändarens frihet i fokus. För mer information, besök: https://www.xenit.se/