Xenit är Microsoft Content AI Partner

Xenit är stolta över att bli antagna till Preferred Content AI Partner programmet hos Microsoft. Partnerskapet är ett intyg på att Xenit kan leverera moderna informationshanteringslösningar i Microsoft 365 med fokus på produkter som Teams, Sharepoint Premium och Purview. Från planering, rådgivning, implementering och efterlevnad. För att få utmärkelsen måste man som partner uppfylla flera kriterier.

för 5 månader sedan

– Det känns jättekul att vi är Preferred Content AI partner hos Microsoft! På Xenit har vi ledande kompetens inom informationshantering och informationssäkerhet i Microsoft 365 och är sedan tidigare Solution Partner inom fem områden. Därför var detta partnerskap ett naturligt nästa steg för oss. Genom att uppfylla strikta kriterier såsom framgångsrika kundreferenser och dokumenterad ledande kompetens hos våra medarbetare, bekräftar utmärkelsen att Xenit är en pålitlig expert inom området, säger Emma Örneholt, affärsområdeschef på Xenit.

Det finns många vanliga fallgropar när det kommer till informationshantering i Microsoft 365. Till exempel bristande förståelse för komplexa krav och regelverk, otillräcklig användarutbildning och utmaningar vid integration av olika system och plattformar. Nu när fler och fler företag funderar på att implementera Microsoft 365 Copilot är det viktigare än någonsin att man har en god datahygien, en strategi för dokumenthantering och kontroll över medarbetares accesser.

– En holistisk strategi för informationshantering i Sharepoint är avgörande för att skapa en strukturerad, sökbar och säker miljö. Med en strategisk informationshanteringsarkitektur, dokumenthanteringsstrategi och metadatamodell kan organisationer på ett säkert och kontrollerat sätt dra full nytta av Sharepoints potential som en kraftfull plattform för samarbete och informationsspridning, säger Magnus Ericsson, arkitekt på Xenit.

Xenit är stolta över att vara utnämnda till Preferred Content AI Partner hos Microsoft och glada över det tydliga erkännandet av vår expertis inom informationshantering och informationssäkerhet i Microsoft 365. Med vår ledande kompetens är vi redo att stödja företag genom varje steg av deras informationshanteringsresa.


För mer information:
Stina Perbo Utas, Marketing Specialist
stina.perbo@xenit.se
Telefon: 010-707 35 16

Om Xenit
Xenit är ett tillväxtbolag med tjänster inom cloud, modern work och intelligence. Våra engagerade specialister inspirerar, utmanar och vägleder företag och organisationer till molnet – alltid med affärsnytta och slutanvändarens frihet i fokus. För mer information, besök: https://www.xenit.se/