Strategiskt partnerskap mellan Xenit och Solutions2Share

Vi är glada att kunna meddela att vi nu stärker vårt erbjudande inom informationshantering ytterligare som första svenska Solutions2Share partnern. Solution2Share är ett specialistbolag som erbjuder mjukvarulösningar för kontroll och regelefterlevnad i Microsoft 365, SharePoint och Microsoft Teams.

för 1 månad sedan

– Xenit har ledande kompetens i Sverige inom informationshantering och informationssäkerhet i Microsoft 365 och vi ser en stor efterfrågan på förenklade processer för just kontroll och regelefterlevnad i bland annat SharePoint och Teams. Därför är vi väldigt glada att nu kunna erbjuda en lösning som är både smidig och säker för våra kunder, säger Emma Örneholt, affärsområdeschef på Xenit AB.

Solutions2Share är mest kända för sin produkt Teams Manager som inkluderar funktioner som bland annat mallar, livscykelhantering, styrningspolicyer med namnstandards, metadata, gäståtkomst för externa användare samt en begäran- och godkännandeprocess för nya teams, kanaler och grupper.

Fler applikationer utöver Teams Manager som Xenit kan erbjuda sina kunder genom samarbetet är;

  • Extern User Manager för ökad säkerhet och livscykelhantering av organisationsförtroende och gäster i er Microsoft 365 miljö.
  • File Manager för dokumenthantering, delning och strukturering av dina filer i Teams.
  • MindMaps för en alternativ metod för brainstorming i Microsoft Teams.
  • Hyperlinks för att märka upp dina länkar i Microsoft Teams.

Solution2Share är precis som Xenit, Microsoft Solutions Partner med certifierad kunskap och erfarenhet inom Collaboration och Content i Microsoft 365. Deras Teams Manager var världens mest nerladdade Teams App i Microsoft Store under 2023.

Xenit är Solutions Partner inom fem områden och har flera specialiseringar, bland annat som Preferred AI Content Partner.

Läs mer om Solutions2Share här.


För mer information:
Stina Perbo Utas, Marketing Specialist
stina.perbo@xenit.se
Telefon: 010-707 35 16

Om Xenit
Xenit är ett tillväxtbolag med tjänster inom cloud, modern work och intelligence. Våra engagerade specialister inspirerar, utmanar och vägleder företag och organisationer till molnet – alltid med affärsnytta och slutanvändarens frihet i fokus. För mer information, besök: https://www.xenit.se/