Medarbetarcase – Gus Johansson, Tekniker

för 5 år sedan

Om att göra det enklare för kollegor att dela kunskap.

Min största utmaning på Xenit under förra året har varit och är en pågående utvärdering av ett så kallat Knowledge Management System (KMS) som är tänkt att förbättra vår interna förmåga att dela kunskap och dokumentation mellan kollegor. Ett KMS är en slags kunskapsbank där man allt eftersom att man lär sig saker kan lägga in artiklar och lathundar så att andra kollegor sedan lätt kan hitta och ta del av den kunskapen. Utmaningen för mig i detta är att tillsammans med kollegor utvärdera funktionalitet, säkerhet och andra aspekter av det än så länge utvalda systemet för att se om det passar våra interna krav och tillfredsställer våra behov. Det är en hel del att tänka på!

I dagsläget jobbar jag och mina kollegor stenhårt med installation och uppsättning av system, tester, dokumentation och utvärderingar för att se till så att vi inte missar något. Det blir många vändor fram och tillbaka för att inte missa något. För mig är detta en enorm utmaning då det är många aspekter att hålla koll på och samtidigt en möjlighet att påverka våra interna rutiner till något bättre. Jag är helt säker på att ett KMS kommer bidra till att vi kan arbeta mycket effektivare och bättre, då vi alla kommer ha tillgång till enklare och bättre hantering av kunskap.

Mina känslor inför kommande år är att det garanterat kommer att vara ett utmanade år där jag hoppas få ta del av och lösa mer, fler och större utmaningar tillsammans med mina kollegor och våra kunder.