Medarbetarcase – Jonas Brammesjö, Seniorkonsult

för 6 år sedan

Varför började du jobba på Xenit?
Jag kände att jag behövde nya utmaningar. Det kändes som ett självklart steg att börja på Xenit när möjligheten dök upp.

Du är seniorkonsult, vad innebär det?
Jag driver projekt, har kundansvar och säljer. Som konsult försöker jag lyssna in vilka utmaningar kunderna har och komma med förslag på nya lösningar som hjälper dem att nå sina mål. Att vara konsult är väldigt utmanande och utvecklande och man har mycket ansvar. Det känns alltid väldigt motiverande att göra sitt bästa för att kunderna ska bli nöjda.
Innan jag började på Xenit hade jag jobbat mycket med teknik, men inte med kunder. Nu är kunddialog en stor del av mitt jobb.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Det allra roligaste är helheten och att man får göra så många olika saker. Man möter hela tiden nya utmaningar och måste sätta sig in i nya situationer och lösa de problem som uppstår på ett så snyggt sätt som möjligt.

Vilka egenskaper är bra att ha som konsult?
Man måste tycka det är motiverande att ta ansvar och tycka att det är roligt med utmaningar.
Som konsult måste man också kunna handskas med människor och att klara av att ibland hamna i stressiga lägen. Jag tror också att det är bra att vara karriärsdriven.

Hur är det att jobba på Xenit?
Det är väldigt bra. Xenit är rätt storlek där jag har stora möjligheter att påverka både bolaget och min arbetsdag. Som medarbetare på Xenit har man också stora möjligheter att utvecklas.
Vi är ett ungt gäng och alla som jobbar här är väldigt motiverade.