Automatisering i molnet med Xenit och Bots

Xenit och Bots har inlett ett samarbete för att gemensamt erbjuda intelligent processautomation i molnet. Bots är ett specialistbolag med lång erfarenhet inom automatisering av processer, som med tekniskt djup och verksamhetsförståelse hjälper sina kunder att automatisera administrativa processer.

för 4 månader sedan

– Jag ser fram emot att se vilka synergier vårt partnerskap kommer skapa och vilket värde det kommer ge både för Xenit och Bots men framför allt för våra kunder. För att kunna automatisera processer smart och effektivt krävs en robust och säker infrastruktur med god datahygien. Genom att kombinera Xenits ledande kompetens inom molninfrastruktur med Bots experter inom intelligent processautomation och Microsoft Power Platform kommer vi gemensamt kunna leverera en kraftfull kombination av ledande kompetens för att automatisera processer smart, effektivt och säkert, säger Fredrik Hallonsten, Chief Commercial Officer på Xenit.

Det finns många områden där intelligent processautomation kan göra en stor skillnad relativt enkelt. Ofta är det områden där det förekommer repetitiva arbetsuppgifter som lämpar sig väl för automation, till exempel ekonomi, HR, löneadministrering och administration.

– Många administrativa processer är inte värdeskapande i sig och upplevs ofta som ostimulerande. Ett automationsarbete resulterar därför oftast i en effektivare organisation med nöjdare medarbetare som kan lägga sin tid på mer värdeskapande uppgifter. Tack vare de stora framstegen inom low-code plattformar och artificiell intelligens öppnas fler möjligheter att automatisera mer komplexa processer och det blir allt tydligare att en robust och säker digital infrastruktur är en viktig nyckel för att kunna automatisera denna typ av processer, säger Patrik Tillman, VD på Bots.

Fler områden som Xenit kommer kunna erbjuda än starkare kompetens inom tack vara samarbetet är:

  • Utveckling och automatiserade lösningar i Microsoft, UiPath och Blue Prism
  • Projektledning och förändringsledning vid digital transformation och automatiseringsarbete
  • Centre of Excellence kring automatisering och integrationer
  • Integrerad automation med kognitiva verktyg såsom maskinlärning, AI etc. Läs mer om Bots här.


För mer information:
Stina Perbo Utas, Marketing Specialist
stina.perbo@xenit.se
Telefon: 010-707 35 16

Om Xenit
Xenit är ett tillväxtbolag med tjänster inom cloud, modern work och intelligence. Våra engagerade specialister inspirerar, utmanar och vägleder företag och organisationer till molnet – alltid med affärsnytta och slutanvändarens frihet i fokus. För mer information, besök: https://www.xenit.se/