3 snabba med Xenits Prideambassadör

Petra Blom är Specialist Engineer på Xenit och driver för tredje året i rad Xenits Pride-arbete, både internt på kontoret och genom Xenits partnerskap som West Pride Sponsor.

för 1 månad sedan

 

”Jag är stolt! Att kunna vara den jag är och leva som jag väljer att leva, utan att behöva dölja eller kompromissa, är något jag värderar högt både i mitt privatliv och på min arbetsplats men alla har inte den möjligheten och därav att jag också är stolt för att vara Ambassadör på min arbetsplats för Pride.”– Petra Blom

 

I samband med Prideveckan passar vi på att fråga Petra om hennes engagemang för Pride.

Vad inspirerade dig att bli en Prideambassadör?

När jag började på Xenit för fyra år sedan var vi 50 medarbetare och hade ännu inte börjat jobba aktivt med dessa frågor, så det var något jag upplevde saknades. West Pride är en ideell förening som är beroende av sponsorer för att kunna fortsätta hålla festivalen och för att kunna skapa förändring inom de frågorna West Pride jobbar för behövs individers och företags engagemang.  Jag upplever att jag har fått positiv respons på och Xenits Pridearbete har varit välkomnat och tagits emot jättebra av kollegor! Att uttalat vara en Pridesponsor ökar känslan av trygghet och inkludering och jag upplever att fler kollegor idag vågar prata om funderingar kring identitet och kärlek.

Vad är det viktigaste budskapet du vill förmedla genom ditt arbete med Pride på Xenit?

Att alla är olika! På en arbetsplats kanske vi klär oss lika och jobbar mot gemensamma mål, men vi får inte glömma att alla är olika på insidan! Vi kan, både som företag och på individnivå, bli bättre på att visa att vi är allierade och står upp för allas olikheter!

Vad motiverar dig att fortsätta jobba med dessa frågor?

Det behöver få ta tid och vara ett långsiktigt arbete, precis som med jämställdhet och inkludering i stort så är detta inte ett arbete man någonsin blir klar med. Vi måste fortsätta fundera på vilka fördomar som finns, öka kunskapsnivån och jobba för en ännu tryggare och inkluderande arbetsplats!

Avslutningsvis bjuder Petra på sitt favoritcitat: 

”Find out who you are and be that person. That’s what your soul was put on this Earth to be. Find that truth, live that truth, and everything else will come.” – Ellen DeGeneres