Underbiträden Behandling Bolagets säte Aktuell tillsammans med tjänst GDPR Info URL
Palo Alto networks EU/EES samt USA endast om författningsstöd eller motsvarande föreligger USA Funktionstjänst/konsulttjänst https://www.paloaltonetworks.com/legal-notices/gdpr
Printix EU/EES Danmark Funktionstjänst/konsulttjänst https://www.printix.net/printix-security-and-privacy
Datadog EU/EES samt USA endast om författningsstöd eller motsvarande föreligger USA Funktionstjänst https://www.datadoghq.com/gdpr/
Atlassian OpsGenie EU/EES samt USA endast om författningsstöd eller motsvarande föreligger Australien Funktionstjänst https://www.atlassian.com/trust/privacy/gdpr
DigiCert EU/EES samt USA endast om författningsstöd eller motsvarande föreligger USA Konsulttjänst https://www.digicert.com/dc/blog/meeting-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
Citrix EU/EES samt USA endast om författningsstöd eller motsvarande föreligger USA Funktionstjänst https://www.citrix.com/sv-se/about/trust-center/privacy-compliance/gdpr-faq.html
Twilio EU/EES samt USA endast om författningsstöd eller motsvarande föreligger USA Funktionstjänst https://www.twilio.com/gdpr
Microsoft EU/EES samt USA endast om författningsstöd eller motsvarande föreligger USA Konsulttjänst/Funktionstjänst/Driftstjänst https://www.microsoft.com/sv-se/trust-center/privacy/gdpr-faqs?market=se
Vipps EU/EES Norge Funktionstjänst https://vipps.no/vilkar/privacy-protection-policy-bankid-app/
Finansiell ID teknik EU/EES Sverige Funktionstjänst https://www.bankid.com/om-oss/juridik-regelverk