Mål

Säkrare kalkyler med centraliserad drift

Utmaning

Tidskrävande uppdateringar

För att räkna ut vad ett bygg- eller anläggningsprojekt kostar, använder sig Peab av ett kalkylsystem där alla prisuppgifter för olika komponenter och arbete finns inlagda. Systemet har över 1000 användare, främst kalkylerare, platschefer, arbetsledare och entreprenadingenjörer. Eftersom alla användare tidigare hade lokala installationer av systemet, var det svårt att säkerställa att alla pris- och resursuppgifter alltid var uppdaterade.

”Det innebar att det i värsta fall kunde bli fel i uträkningarna, säger Jan Johannesson”, IT Teknikchef på Peab.

Lösning

En installation för alla användare

För att hitta en säkrare hantering av kalkylsystemet, vände sig Peab till Xenit som man tidigare jobbat med i andra projekt. Efter att ha gjort en förstudie, tog man tillsammans fram en lösning för att centralisera driften av kalkylsystemet. Lösningen, som bygger på Microsoft Remote Desktop Services, innebär att alla lokala installationer har ersatts med en central installation som samtliga användare arbetar mot.

”Vi har länge vetat vad vi ville ha, men av olika anledningar har det inte varit så lätt att få till. Här har Xenits kompetens från liknande projekt varit en stor tillgång”, säger Jan Johannesson.

 

Läs mer om tjänsten

Resultat

Enklare och säkrare hantering

Med det nya systemet har både kvaliteten och säkerheten på de kalkyler som görs höjts. Dessutom har hanteringen blivit enklare. Nu räcker det med en uppdatering för att säkerställa att alla användare samtidigt använder den senaste, korrekta informationen.

”Vi har uppnått det vi ville, den lösning vi har nu fungerar jättebra. Xenit är bra att jobba med. De är väldigt kompetenta och otroligt strukturerade”, säger Jan Johannesson.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 13 000 anställda. Koncernen har kontor i Sverige, Norge och Finland.