Mål

En IT-infrastruktur som gör det lätt att växa

Utmaning

Ökade krav på tillgänglighet och säkerhet

Bolagets snabba tillväxt har varit en av de stora utmaningarna. I takt med att Nudie Jeans öppnat nya kontor och butiker runt om i världen, har kraven på tillgänglighet, säkerhet och struktur i IT-miljön ökat. Nudie Jeans samarbete med Xenit började 2011. Sedan dess har man i ett nära samarbete byggt upp en helt ny IT-infrastruktur.

”Med Xenit har vi fått en leverantör som vi kan växa tillsammans med. De är noggranna och ställer höga krav på struktur. Och eftersom de har hand om helheten känner de oss väl – det gör till exempel att vägen från felanmälan till lösning är mycket kortare nu, säger Martin Sandklef”, IT-koordinator på Nudie Jeans.

Lösning

Helhetsansvar med support

Idag ansvarar Xenit för hela företagets IT-infrastruktur, med drift och förvaltning av servrar och hårdvara. Xenit har en servicedesk för slutanvändarsupport, både för kontoren och enskilda butiker. Xenit har också skapat en plattform för distansarbete som möjliggör för de anställda att jobba där de vill, när de vill.

”Det är som att vi nu har en skärmkabel som räcker över hela världen. Med den här lösningen sparar vi tid, den är enhetlig och säkerheten hög”, säger Martin Sandklef.

Läs mer om tjänsten

 

Resultat

Anpassade lösningar med fokus på framtiden

Genom att låta Xenit ta hand om alla delar i IT-infrastrukturen, slipper Nudie Jeans ha en egen IT-avdelning och kan istället koncentrera sig på kärnverksamheten. Xenit fungerar också som en samtalspartner till Nudie Jeans kring frågor som rör ny teknik och hur företaget ska ta steget in i nästa generations IT. Det handlar bland annat om att möta de allt större kraven på mobilitet och göra det möjligt för anställda att komma åt till exempel affärssystemet via telefon och surfplatta.

– Mitt uppdrag är att leverera det användarna på Nudie Jeans vill ha. Med Xenit får jag hjälp att hitta de verktyg och lösningar som är bäst för oss, säger Martin Sandklef.

Nudie Jeans är ett svenskt jeansföretag som grundades 2001. På huvudkontoret i Göteborg jobbar cirka 50 personer. Varumärket finns idag i ett 40-tal länder och den globala organisationen växer snabbt. De senaste åren har man öppnat flera nya butiker, bland annat i Melbourne, Tokyo och Los Angeles