AI-verktyg förenklar arbetet för Lindex medarbetare

Lindex gick den 1 juni ut med nyheten om att de tar ett stort steg i sin digitala transformation genom att tillsammans med Microsoft och Xenit utveckla ”Lindex Copilot”, ett banbrytande AI-verktyg som kommer att revolutionera sättet modeföretaget stöttar medarbetare i butik. Genom att integrera ChatGPT i Lindex egna Azure-infrastruktur kan modeföretaget erbjuda omedelbar och personlig hjälp.

Utmaning

Lindex hade många processer, rutiner och instruktioner dokumenterade för deras medarbetare i butik. I samband med det stora genomslaget av generativ AI såg de en möjlighet att använda AI för att hjälpa kollegorna och effektivisera deras arbetsdag genom att kunna ställa frågor i stället för att själv behöva leta efter informationen.

– Tillsammans med Microsoft och Xenit har vi tagit ett stort steg mot framtiden genom att utveckla en MVP av Lindex Copilot. På Lindex är entreprenörskap och engagemang en viktig drivkraft i vår digitala transformation, och det är just den drivkraften som har gjort det möjligt för oss att erbjuda våra medarbetare i butik en helt ny nivå av stöd. Vi är stolta över att ha nått vårt mål att visa att verktyget fungerar och vi ser nu fram emot att fortsätta driva utvecklingen framåt, säger Annika Elfström, CIO på Lindex

Lösning

Tillsammans med Xenit skapade Lindex en chattbot som kan användas direkt i Microsoft Teams. På så sätt kunde Lindex medarbetare använda ett verktyg de redan kände till och använde i sin vardag. Med chattboten kan butiksmedarbetare få hjälp med sina frågor, effektivisera sina arbetsdagar och erbjuda personligare hjälp till deras kunder.

Xenits CTO Simon Gottschlag har varit med och tagit fram AI-verktyget tillsammans med Lindex och Microsoft.

– Genom att förena vår expertis inom Microsoft Azure, Azure OpenAI Service och integrationer med Lindex gedigna kunskaper om modebranschen har vi kunnat skapa en lösning som ser ut att möta deras specifika behov och göra medarbetarnas vardag smidigare. Lindex Copilot kommer att effektivisera affärsprocesserna på flera sätt. För det första kommer verktyget att erbjuda omedelbar och personlig hjälp till medarbetarna, vilket minskar tiden det tar att hitta svar på frågor och lösa problem. Detta frigör tid för medarbetarna att fokusera på kunderna och erbjuda en ännu bättre kundupplevelse. För det andra kommer AI-verktyget att kontinuerligt lära sig och förbättras, vilket innebär att dess förmåga att ge korrekt och relevant information kommer att öka över tid. Detta bidrar ytterligare till att effektivisera processer och öka produktiviteten, säger Simon Gottschlag, CTO på Xenit.

Resultat

Lindex Copilot är speciellt designad för att tränas med Lindex interna supportdata, vilket gör verktyget till en expert på alla rutiner, processer och arbetsmetoder som är involverade i att driva en Lindexbutik. Detta möjliggör för Lindex Copilot att kunna erbjuda kontextuellt relevant och indivuduellt anpassad support. Verktyget har insikt i medarbetares roller och ansvar inom butiken och kan ge skräddarsydda råd samt vägledning.

Vi på Xenit är stolta över att vi fick bidra till Lindex Copilot. Verktyget är ett exempel på hur AI kan användas för att förbättra verksamheter och optimera kundupplevelsen. Genom att dra nytta av AI:s kraft för att erbjuda bättre support till sina medarbetare, kan Lindex öka effektiviteten och förbättra kundservicen.