Mål

Digital vård att lita på

Utmaning

Pålitlig drift av ny teknik

Capio Go är en modern e-hälsoplattform som ställer höga krav på både säkerhet, flexibilitet och skalbarhet. Capio har valt en lösning baserad på de allra senaste teknikerna för att på ett snabbt och tillförlitligt sätt kunna testa och lansera nya lösningar och versioner. Infrastrukturen bygger på Microsofts molntjänst Azure och teknikkomponenter som Kubernetes, IT-skydd från Palo Alto Networks och Citrix ADC (tidigare NetScaler).

”För oss är det allra viktigaste att våra digitala tjänster är tillgängliga, säkra och ger oss den flexibilitet som krävs för att stödja en snabb utveckling”, säger Victoria Bohlin, CEO på Capio Specialistkliniker. 

Lösning

Nära samarbete mellan utveckling och IT

För att få hjälp med drift och support av plattformen och infrastrukturen, vände sig Capio till Xenit som har stor kompetens inom de tekniska lösningar och det agila arbetssätt som efterfrågades.

”Vi behövde en samarbetspartner som vi kan lita på och som förstår oss, vår affär och vikten av vad det är vi driftar”, säger Victoria Bohlin.

Med ett dedikerat DevOps-team kan Xenit garantera både en säker drift och ett nära samarbete mellan utveckling och IT. Koden paketeras i containrar som distribueras, hanteras och skalas av Kubernetes, ett orkestreringsprogram med öppen källkod.

Genom att implementera CI/CD (Continous Integration & Continous Delivery) har Capio en plattform där de enkelt kan bygga, testa och få ut nya funktioner.

Läs mer om tjänsten

Resultat

Säker plattform i ständig utveckling

Medan Xenit ansvarar för drift och support, kan Capio fokusera på att utveckla plattformen med nya tjänster som ger patienterna möjlighet till sjukvård digitalt.

”Vi satsar mycket på det digi-fysiska, att kombinera det digitala med det fysiska, och vi pilotar många nya tjänster. Monitorering av blodtryck på distans och robotar som larmar när man inte tagit sina läkemedel är två exempel. Digitaliseringen innebär otroligt många möjligheter och vår bransch är bara i början på den resan”, säger Victoria Bohlin.

 

Xenit jobbar även proaktivt med övervakning av plattformen och har en viktig roll som rådgivare.

”Vi har jobbat med Xenit i många år och de är en mycket kunnig och pålitlig partner. Det är ingen slump att vi valde dem att ansvara för driften av Capio Go”, avslutar Victoria Bohlin.

Capio är ett av Europas största privata hälso- och sjukvårdsföretag. Företaget har ett brett vårdutbud inom medicin, kirurgi och psykiatri i fem länder – Sverige, Norge Tyskland, England och Frankrike. Capio ingår i Ramsay Générale de Santé. I Sverige erbjuder Capio sina patienter vård via Capio Go – Vård online för alla. Här kan Capios patienter bland annat chatta med läkare och psykologer och även lista sig på eller byta vårdcentral.