Varför Kubernetes?

Med erfarenheter från pandemin vet vi att affärsbehov, utmaningar och möjligheter kan förändras snabbt. Utvecklingsteam behöver vara redo att snabbt och effektivt bygga nya applikationer och tjänster. Den resan börjar med mikrotjänster i containers som möjliggör snabbare utveckling och gör det enklare att transformera och optimera existerade applikationer.

Kubernetes är en open-source containerplattform som tar bort många manuella processer i distribuering, managering och skalning av containerbaserade applikationer. Från ett infrastruktursperspektiv innebär Kubernetes att hanteringen av containers blir enklare. Ni behöver inte längre mikrostyra varje separat container och nodes, istället sköter Kubernetes orkestreringen av din applikation. Med Kubernetes får ni en plattform för att schemalägga och köra containers på kluster i fysiska eller virtuella maskiner. En möjlighet att implementera pålitlig containerbaserad infrastruktur och produktion.

Kubernetes är från början utvecklat av Google. De har varit öppna med att allt hos Google ligger i containers och detta är även teknologin de har baserat sitt moln på.  2015 skänkte Google sitt Kubernetes projekt till Cloud Native Computing Foundation.

 

Är ni redo att accelerera er DevOps-resa med Kubernetes?  

3 fördelar med
Kubernetes

1. Kubernetes kan orkestrera containers över flera moln och sevrar. En av de främsta fördelarna med Kubernetes är att du själv kan bestämma vart du ska köra din Kubernetesplattform. Det fungerar såväl på fysiska servrar som på virtuella servrar och i publika moln som i privata moln.

2. Du kan kontrollera, skala och automatisera utrullningar och uppdateringar av applikationer och därmed minimera risken för nedtid.

3. Du får ökad säkerhet genom hälsokontroller och självläkande applikationer med autoplacement, autorestart, autoreplication och autoscaling.

DevOps

Kubernetes är en plattform som underlättar för IT-verksamheter att gå från traditionella utvecklingsteam och driftteam till ett DevOps-team. Det innebär att utvecklare kan ta ägandeskap över sin mjukvaras hela livscykel. DevOps är en arbetsmetodik som förenar människor, processer och teknik för att skapa effektivare och bättre tjänster och produkter. Ordet DevOps är en sammansättning av Development och Operations, men den agila arbetsmetoden är så mycket mer än bara ett bra samarbete mellan utvecklingsteamen och IT-verksamheten. DevOps innebär att ett team utvecklar, driftar, testar, integrerar och övervakar applikationen i ett automatiserat flöde.  Syftet är att förkorta livscykeln för systemutveckling och tillhandahålla kontinuerlig leverans med hög kvalité, ökad automatisering och snabba uppdateringar och nyheter.

Open Source

Cloud Native landskapet blir bara mer och mer komplext och det finns inte längre ett ensamt företag som sitter på all kompetens och talang som behövs för att utveckla Kubernetes framåt. Därför har utvecklare världen över gått ihop för att samarbeta och dela med sig av sin kunskap. Genom att publicera sin källkod helt öppet så att vem som helst kan ta del av det kan utvecklare från olika företag, industrier och länder driva den digitala utvecklingen framåt mycket snabbare än vad något ensamt företag någonsin kunnat.

På Xenit tror vi stenhårt på kunskapsutbyte och vi vet att många företag saknar kunskap inom vårt expertområde Kubernetes. Därför har vårt DevOps-team satt upp en Kubernetestjänst som bygger helt på Open Source. Det innebär att alla kan ta del av vårt ramverk och helt gratis utvärdera plattformen. Se hela ramverket här:

Till Xenits Github

Vad är Kubernetes?

Kubernetes är en Open Source containerplattform som tar bort många manuella processer i distribueringen och skalningen av containerbaserade applikationer.  Kubernetes underhålls av Cloud Native Computing Foundation.

Vad är DevOps?

Ordet DevOps är en sammansättning av Development och Operations, men den agila arbetsmetoden är så mycket mer än bara ett bra samarbete mellan utvecklingsteamen och IT-verksamheten. DevOps innebär att ett team utvecklar, driftar, testar, integrerar och övervakar applikationen i ett automatiserat flöde.  Syftet är att förkorta livscykeln för systemutveckling och tillhandahålla kontinuerlig leverans med hög kvalité, ökad automatisering och snabba uppdateringar och nyheter.

Vad är Cloud Native?

Cloud Native är applikationer, program och tjänster som är utvecklade för att köras i molnet. Genom att utveckla och drifta något i molnet kan man dra nytta av alla de funktioner som finns där, till exempel skalbarhet och automatisering. På så vis kan vi vara mer snabbfotade, flexibla och tillgängliga.

Vad är Open Source?

Öppen källkod handlar om att fritt använda, anpassa, vidareutveckla, sprida och dela med sig av mjukvara. En upphovsman, ett företag eller ett utvecklingsteam publicerar sin källkod helt öppen så att vem som helst kan gå in och ta del av källkoden. Det innebär att utvecklare världen över samarbetar och delar med sig av sin kunskap för att driva den digitala utvecklingen framåt.

På Xenit tror vi stenhårt på kunskapsutbyte och vi vet att många företag saknar resurser inom vårt expertområde Kubernetes. Därför har vårt DevOps-team satt upp en Kubernetes tjänst som bygger helt på Open Source. Det innebär att alla kan ta del av vårt ramverk och helt gratis utvärdera plattformen.

Vad är Xenit Kubernetes Framework?

Xenit Kubernetes Framework är ett ramverk av kod, konfiguration, verktyg och dokumentation framtagna av Xenit på egna erfarenheter och vedertagen good practice. Kubernetes är en open source containerplattform som tar bort många manuella processer i distribueringen och skalningen av containerbaserade applikationer. Kubernetes underhålls av Cloud Native Computing Foundation.

Allt du som utvecklare vill är att fokusera på att utveckla din applikation, inte hur du ska distribuera eller skala den. Men du ställs inför mängder av frågor när du jobbar i Kubernetes. Exempelvis:

  • Vilken cloud platform ska du använda dig av?
  • Vilket moln? Hur sätter du upp saker?
  • Vilka komponenter behöver du ha ihop med molnplattformens managerade Kubernetestjänst?
  • Vilka saker behöver du som IT-avdelning bygga själv för att möjliggöra utvecklarnas arbete?

Det är helt enkelt mängder av komponenter att hantera för att allt runtomkring din applikation ska fungera!

Genom att använda Xenits ramverk behöver du inte tänka på det. Vi sköter allt det åt dig!

Kubernetes är svårt

 

Vi vet att många företag vill nyttja alla fördelar med containerbaserad drift och utveckling, men saknar tid och resurser inhouse. De oändligt många möjligheterna i Azure Kubernetes Service kan göra det svårt att hantera då det består av flera föränderliga komponenter som är beroende av varandra. För att ha en effektiv drift och infrastruktur krävs konstant uppdatering och innovation av ens ramverk.

Kubernetes är som en dirigent i en orkester. Precis som dirigenten behöver en orkester, instrument, konserthall, ljudtekniker och en publik så behöver Kubernetes en rad komponenter för att kunna göra verklig nytta. Därför ställs du inför mängder av frågor när du jobbar i Kubernetes. Tex: Vilken cloud platform ska du använda dig av? Vilket moln? Hur ska du sätta upp saker? Vilka komponenter behöver du ha ihop med molnplattformens managerade kubernetestjänst? Vilka delar behöver ni bygga själva? Hur ska vi hålla koll på uppdateringar? Vad är vedertagen good practice?

Vi gör det enkelt!

Alla dessa saker måste bara funka för att utvecklarteamen ska kunna göra sitt jobb. Genom att använda Xenit Kubernetes Framework kan era utvecklingsteam fokusera på att utveckla era applikationer medan vi tar hand om allt runtomkring.

Med oss slipper ni tänka på drift, support och uppdateringar och får ett ramverk av kod, konfiguration, verktyg och dokumentation. Vi vill vara din Spearhead partner och dela med oss av vår erfarenhet från flera företags Kubernetesresa och stötta er med ett modernt och effektivt arbetssätt enligt vår DevOps-metodik.

Med vårt ramverk kan ni till exempel rulla ut ett nytt kluster i en ny världsdel utan driftstopp tack vare ett ramverk byggt från grunden med IaC vilket möjliggör snabb och replikerbar utrullning, minska risken av mänskliga fel vid utrullning av nya kluster genom identisk uppsättning oavsett antal kluster.

Läs mer

Xenit Kubernetes Framework

  • Vi avlastar era utvecklingsteam så att de kan fokusera på att utveckla kärnverksamheten.
  • Med Xenit Kubernetes Framework får ni en standardiserad modell som består av kod, konfiguration, verktyg och dokumentation.
  • Ni behöver inte fundera på drift, support eller att hålla ert ramverk uppdaterat. Vi erbjuder funktionsgaranti och utvecklar kontinuerligt vårt ramverk för att alltid följa de senaste teknologierna och best practice.

För oss är Xenits tekniska kompetens självklart en viktig del men vi gillar också drivet och viljan att hela tiden förbättra tjänsten.

Andreas Drougge, CTO Nelly

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.