Microsoft 365 Backup

Med anledning av mängden IT-säkerhetshot och regulatoriska krav blir det allt viktigare att ha en genomtänkt plan och ta aktiva beslut gällande er Backup. I Microsoft 365 ingår backup i endast 90 dagar. Därefter behöver man ta aktiva val kring vilken säkerhetsnivå verksamheten ska ha. Med Xenit Microsoft 365 Backup erbjuder vi våra kunder ett enkelt, bekymmerfritt och skalbart sätt att säkra data i Microsoft 365.

Vulnerability Assessment

Hitta och åtgärda era säkerhetsbrister med Xenit Vulnerability Assessment! Vi genomför kontinuerliga sårbarhetsskanningar och analys av era exponerade resurser. Era resurser testas och analyseras ur ett IT-säkerhetsperspektiv med syfte att upptäcka eventuella svaga punkter i webbapplikationer, system och nätverk.

Identity Provider

Det ständigt ökande kraven på säkerhet gör digital identifiering till en nödvändighet för många företag. Därför har Xenit utvecklat en lösning lösning för inloggning med BankID för företag. Inloggningstjänsten är enkel att integrera till era egna system tack vare att den bygger på branschstandard OpenID Connect. Dessutom slipper ni tänka på kostnader och avtal gentemot banken, som förlitande part för BankID sköter vi det!

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.