Posted in : Azure, FSLogix, Microsoft, Windows Av Jan Frick Översätt med Google ⟶

4 years ago

Hantering av användarprofiler är en viktig del i alla VDI miljöer och detsamma gäller även för Windows Virtual desktop (WVD). Med WVD så går Microsoft ifrån sin User Profile Disks (UPD) lösning som användes i RDS. Det rekommenderade sättet att hantera profiler för WVD är nu att använda sig av FSLogix, som Microsoft köpte upp förra året. Med FSlogix så ligger användarens profil på en VHD disk, likt UPD, fast med annorlunda teknologi i bakgrunden. Denna disk ligger på ett filshare och kopplar på och av sig i samband med att användaren loggar in och ut. Läs gärna mer om FSLogix och dess fördelar på min kollega Jonas Agblads inlägg här.
Det finns några olika alternativ för att sätta upp detta och det varierar lite på vilka behov och förutsättningar man har i sin miljö.

Azure Files

Azure files kommer troligtvis bli den primära lösningen för att hantera användarprofiler i WVD. Här används ett storage account i Azure med ett fileshare för att lagra Fslogix profilerna, som hostarna sedan kopplar upp sig till. Detta är det mest kostnadseffektiva sättet och kräver minst tid och infrastruktur att sätta upp.
Microsoft har även gått ut med att Azure files snart kommer kunna associeras med on-premise Active Directory för att styra tilldelning av mappar filer, vilket inte har varit möjligt tidigare utan att behöva använda Azure Active Directory Domain Services. Läs mer om FSLogix tillsammans med Azure files här.

Azure VM med Storage spaces direct

Med den här lösningen så är det VM i Azure som agerar som filshare för profilerna. Det är rekommenderat att använda storage spaces direct för redundans och prestanda. Det blir då dock snabbt dyrare och mer komplext, och maskinerna måste underhållas regelbundet.

Azure Netapp files

Azure Netapp files är en premium filtjänst från Microsoft. Den kan hantera mer utrymme och mer IOPS än vanliga Azure files, fast då till en högre kostnad. Här kan ni läsa mer om Netapp files och vad det kan erbjuda.
Nedan är jämförelse mellan dessa lösningnar:

Valet faller på vilka krav och behov man har, men Azure files borde uppfylla de flesta och kommer troligtvis vara det spåret som flest väljer att gå på.

Tags : Azure, Microsoft, Windows Virtual Desktop

Personlig rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning med författaren för 1400 SEK per timme. Anmäl ditt intresse i här så återkommer vi så snart vi kan.

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.