Posted in : Office 365 Av Jonas Back Översätt med Google ⟶

6 years ago

Att säkra upp sin Office 365 tenant är otroligt viktigt. Om en obehörig användare tar sig in kan de komma åt mycket känslig data, men var börjar man? Vissa självklara inställningar kan göras, till exempel aktivera MFA (Multi Factor Authentication), speciellt för administratörer, men sedan?
Secure Score har tagits fram av Microsoft för att göra det lättare. Secure Score analyserar din Office 365 tenant och utifrån dina aktiviteter och säkerhetsinställningar och jämför det med en baseline Microsoft har och du får ett Secure Score som kan vara allt från högt till lågt:

Om du sedan vill förbättra din säkerhet så kan du få en lista på åtgärder för att höja ditt Secure Score. Till exempel att slå på MFA för administratörer och till och med alla användare skulle höja det avsevärt:

Du kan klicka på respektive åtgärd föratt få mer information, vad ändringen innebär och hur det kommer påverka användarna:

Du kan även få historik hur ditt Secure Score förändrats över tid och vad snittet är över alla tenants:

Du kan klicka på respektive punkt för att se vad som ändrades denna dag och hur det påverkade ditt Secure Score.

Secure Score bör vara en av de aktiviteter som bör undersökas med jämna mellanrum då värdet inte är statiskt. Det räcker med att en administratör skapas där det glöms bort att aktivera MFA för att sänka säkerheten rejält. Genom att ha kontinuerlig översikt på sitt Secure Score kan man vara säker på att man gjort de åtgärder som krävs för att säkra upp sin Office 365 tenant.
Du kan lätt komma åt din Secure Score genom att logga in som administratör i er Offie 365 tenant och gå till https://securescore.office.com. Du kan även lägga till en widget i Office 365 Security and Compliance center.

Tags :

Personlig rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning med författaren för 1400 SEK per timme. Anmäl ditt intresse i här så återkommer vi så snart vi kan.

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.