Posted in : Citrix, NetScaler Av Jonas Brammesjö Översätt med Google ⟶

7 years ago

NetScaler SD-WAN WANOP Edition försöker optimera all trafik som passerar enhetens interface men det är TCP sessionens Handshake som avgör om en den ska optimeras eller ej. Sessioner som bedöms som icke-otimerbara passerar enhetens interface utan påverkan men sessioner som istället bedöms som optimerabara kommer att dra nytta av den nätverksoptimering som SD-WAN WANOP erbjuder.

När en TCP-handshake initieras (i exemplet ovan från Klient LAN) och en SYN-flagga passerar enheten från Klient LAN försöker enheten påbörja optimeringen. Enheten lägger till sina Identification Options till SYN-paketets header, ändrar MSS till 1380 och ökar winscale men lämnar kvar adresserna för source, destination och portar orörda. När paketet sedan kommer fram till en SD-WAN enhet (i exemplet ovan till Server LAN) identifieras det att det kommer från en annan SD-WAN enhet via de Identification Options som ligger i headern. Den mottagande enheten lyfter bort och sparar undan dessa Identification Options men innan paketet skickas ut på Server LAN justeras paketets Sequence number.
När paketet har tagits emot skickas ett SYN+ACK packet tillbaka som bekräftelse. Samma process med Identification Options, MSS och winscale görs nu på SD-WAN enhet på Server sidan. När SYN+ACK når fram till SD-WAN enheten på Klient sidan sparas Identification Options undan från sin nyblivna SD-WAN partner och markerar anslutningen som optimerad. Även denna gång plockas Identication Options bort från headern och paketets Sequence number justeras. Detta görs på båda sidor så att paket som inte passerar SD-WAN enheterna inte accepteras. Handskakningen slutförs sedan när klienten skickar tillbaka ACK-paketet.
Den här designen medför att alla SD-WAN WANOP enheter är transparanta och kan kommunicera och optimera med alla andra SD-WAN WANOP enheter utan att de behöver paras ihop.

Tags : NetScaler, SD-WAN, WANOP

Personlig rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning med författaren för 1400 SEK per timme. Anmäl ditt intresse i här så återkommer vi så snart vi kan.

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.