Posted in : Citrix, Virtual Apps and Desktops Av Stina Perbo Översätt med Google ⟶

7 years ago

Citrix har släppt Xenapp/XenDesktop 7.12 och åter introducerat en mycket efterfrågad funktion som tidigare funnits i XenApp 6.x versioner. Funktionen är local host cache (LHC) och tillåter användare att ansluta till publicerade applikationer, även om SQL-databasen är otillgänglig. Det sker genom att information från databasen cacheas ner lokalt på Delivery Controllers varannan minut.

Local Host Cache Architecture

Local Host Cache Architecture


Citrix-databasen håller reda på vilka applikationer som är publicerade på vilken server. I tidigare versioner av XenApp/XenDesktop 7.x har man fått använda sig av Connection Leasing som nu ersätts av LHC.
Med Connection Leasing kunde användare endast använda sig av resurser som de tidigare anslutit sig till om databasanslutningen var otillgänglig. Med LHC har de möjlighet att ansluta till samtliga resurser oavsett om de tidigare anslutning till dem.

Aktivera Local Host Cache

Funktionen LHC blir aktiverad vid en nyinstallation av XenApp 7.12. Utför man däremot en uppdatering till 7.12, från 7.11 eller tidigare förblir Connection Leasing aktiverat.
För att se nuvarande status på Local Host Cache och Connection Leasing, kör följande kommando på Delivery Controller.

Add-PSSnapin Citrix*
BrokerSite | Select LocalHostCacheEnabled,ConnectionLeasingEnabled | fl

För att aktivera LHC efter en uppgradering kör man nedan PowerShell kommando på Delivery Controller.

Add-PSSnapin Citrix*
Set-BrokerSite -LocalHostCacheEnabled $true -ConnectionLeasingEnabled $false

Ovan kommando laddar in Citrix-snapin och aktiverar LHC och inaktiverar Connection Leasing funktioner.
Källa: http://docs.citrix.com/

Tags : Citrix, Local Host Cache, XenApp, xendesktop

Personlig rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning med författaren för 1400 SEK per timme. Anmäl ditt intresse i här så återkommer vi så snart vi kan.

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.