Posted in : Azure Av Simon Gottschlag Översätt med Google ⟶

7 years ago

Med Azure Service Management går det endast att byta DNS-inställningar för VM genom att ändra det på virtual network, vilket kanske inte är önskvärt (exempelvis om det finns flera VM som behöver ha dessa DNS-inställningar för att fungera).
Lösningen är då att skapa VM:et med DNS-inställningarna från början. Har du redan skapat ditt VM och behöver göra det så behöver du tyvärr ta bort ditt VM (inte diskarna!) och sedan skapa det på nytt med rätt DNS-inställningar. Detta är löst med Azure Resource Manager / ARM, så självklart rekommenderat att köra det med har du ett befintligt virtual network i ASM och vill fortsätta använda det ett tag så kan du göra enligt nedan.
Jag utgår från min föregående post Flytta Hyper-V VM till Azure för nedan rader:

# Skapa konfiguration för det nya VM:et i Azure
$VM = New-AzureVMConfig -name $vmname -InstanceSize $size -DiskName $DiskC |
    Add-AzureDataDisk -Import $DiskD -LUN 0 |
    Set-AzureSubnet -SubnetNames $subnet |
    Set-AzureStaticVNetIP -IPAddress $IPAddress
# DNS-inställningar
$DNS1 = New-AzureDns -Name 'DNS1' -IPAddress '10.0.0.100'
$DNS2 = New-AzureDns -Name 'DNS2' -IPAddress '10.0.0.101'
# Skapa VM:et utifrån konfigurationen
New-AzureVM -ServiceName $service -AffinityGroup $AG -VMs $VM -VNetName $vnet -DnsSettings $DNS1,$DNS2

 

Tags : Azure, DNS, PowerShell

Personlig rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning med författaren för 1400 SEK per timme. Anmäl ditt intresse i här så återkommer vi så snart vi kan.

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.